Afvalexport

Europa exporteert nog steeds enorme hoeveelheden (plastic) afval naar landen als Indonesië en Turkije. Daar is de lokale infrastructuur vaak niet voldoende om het afval op adequate wijze te verwerken. Het is niet alleen noodzakelijk deze materialen te behouden om ze terug te kunnen voeden in de kringloop, we moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen afval. Er moet een einde komen aan de negatieve milieu- en gezondheidsimpact die de afvalexport veroorzaakt.

Illegale dumps

Het overgrote deel van de exporten vindt plaats onder de noemer van ‘hergebruik’ of ‘recycling’. Maar data laat zien dat veel van de ‘herbruikbare’ producten eigenlijk afval zijn en dat de ontvangende landen onvoldoende recyclingcapaciteit hebben. Het gevolg? Van miljoenen tonnen afval is onduidelijk wat ermee gebeurt. Het komt terecht op illegale dumps, het wordt illegaal verbrand of verdwijnt op een stortplaats. De consequenties voor de lokale bevolking zijn groot: ze worden blootgesteld aan giftige stoffen die weglekken in het water, de grond en de lucht en de hoeveelheid microplastics in de voedselketen neemt toe. 

Fair Resource Foundation roept daarom al jaren op tot het invoeren van een exportverbod. We zijn van mening dat voor het afval dat we zelf genereren, we ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat hergebruikmogelijkheden van producten ook buiten Europa mogelijk blijven en de Europese capaciteit voor hoogwaardige recycling verhoogd wordt. 

Een daadkrachtig exportverbod 

Een exportverbod zal ervoor zorgen dat waardevolle materialen binnen Europa blijven. Dit kan onze afhankelijkheid van primaire grondstoffen reduceren en is noodzakelijk voor het slagen van de transitie naar een volledig circulaire economie. Het is belangrijk voor onze economie dat we de recyclingcapaciteit voor verschillende soorten materialen in Europa vergroten. Niet alleen voor plastic, maar bijvoorbeeld ook voor (synthetisch) textiel. 

Een verbod spoort de markt aan om sneller werk te maken van het vergroten van die capaciteit. Daarnaast zit er ook een ethisch aspect aan het verbod. Het verschepen van afval uit rijke Europese landen naar minder welvarende landen heeft verstrekkende gevolgen voor de lokale bevolking. De milieu-impact én de negatieve impact op de gezondheid is enorm, toonde onderzoek van de Environmental Investigation Agency. Daar willen we een einde aan maken door beleid te stimuleren waarin de verantwoordelijkheid wordt belegd bij de vervuiler. 

Laatste publicaties
over Afvalexport

Artikel

Interpol signaleert stijging van illegale praktijken met plastic afval

Sinds China in 2018 de invoer van plastic afval uit andere landen verbood is er een “alarmerende stijging” van illegale afvaltransporten die, gecamoufleerd via meerdere transitlanden, uiteindelijk toch richting Zuid-Oost Azië gaan. Dat schrijft Interpol in de Strategic analysis on emerging criminal trends in the global plastic waste market since January 2018. Bijna de helft van het wereldwijde plastic afval kwam tot 2018 in China terecht. Europa exporteerde voorheen 2,9

Lees meer
Artikel

De Chinese afvalcrisis

De impact op de Europese afvalindustrie is dus zeer groot. Het afvoerputje zit definitief verstopt. De Europese regeringen moeten van deze crisis een opportuniteit maken om het afvalbeleid te hervormen zodat het meer bijdraagt tot een gezonde leefomgeving. De export van afval naar China nam in de jaren 1990 een hoge vlucht. De meeste plastics werden in China met de hand gesorteerd op duizenden kleine vuilnisbelten met afval. Soms werd

Lees meer
Artikel

Meer controle keihard nodig op export kunststofafval

In september 2010 bracht de VROM-inspectie een rapportage uit over de handhaving van de EVOA-regels bij export van kunststof afval uit Nederland in 2009. Uit het rapport blijkt, dat bij ruim 20% van de 350 onderzochte grensoverschrijdende transporten van plastic afval de milieuregelgeving in administratief opzicht en/of ook in ‘fysieke zin’ wordt overtreden. De onderzochte transporten maken naar schatting nog geen 1% uit van de totale hoeveelheid geëxporteerd kunststof-afval. Het feit dat

Lees meer

Afvalexport

Wil je meer weten over dit onderwerp?