Rechtvaardig milieubeleid

Wij willen zo ambitieus mogelijk milieubeleid. Milieubeleid dat evenwicht  biedt tussen ecologische duurzaamheid, economische welvaart en sociale rechtvaardigheid, met als doel het creëren van een leefbare en duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties.

Wij blijven daarom benadrukken dat beleid concreet en ambitieus moet zijn, en dat het essentieel is dat burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden betrokken worden bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van milieubeleid. Alleen zo kom je tot rechtvaardig milieubeleid dat ambitieus is en breed gedragen wordt.

breed gedragen beleid

De onderwerpen waar we bij FRF aan werken, hangen vaak samen met beleid. Zo is een onderwerp als statiegeld verankerd in Nederlands beleid, wordt beleid rondom plastic wegwerpverpakkingen op Europees niveau bepaald, en nemen sommige gemeenten zelfstandig initiatief om de hergebruiktransitie aan te jagen. Ongeacht het beleidsniveau, zetten we altijd in op milieubeleid dat zo ambitieus mogelijk is. 

Concreet willen we duurzaam en rechtvaardig milieubeleid dat erkent dat milieu-uitdagingen vaak gepaard gaan met sociale ongelijkheden en dat het noodzakelijk is om deze aspecten te integreren in beleidsmaatregelen. Alleen zo wordt een eerlijke en duurzame toekomst voor zowel mensen als de planeet gewaarborgd. Onze focus ligt daarom op het opzetten van transparante en democratische beleidsprocessen die de belangen van de hele maatschappij in acht nemen. Dit doen we door bijvoorbeeld de governance van producentenverantwoordelijkheid ter discussie te stellen, door in het weeffouten project op zoek te gaan naar de fundamentele fouten in het opstellen van beleid, en door inclusiviteits- en rechtvaardigheidsvraagstukken te integreren in al onze beleidsinterventies.  

Klik op een van de onderstaande onderwerpen om meer te weten te komen over het werk dat Fair Resource Foundation doet.  

Beleids-vernieuwing

 Er zitten fundamentele fouten in de manier waarop milieubeleid wordt opgezet en uitgevoerd.

Nederlands beleid

Nederland moet werk maken van ambitieus grondstoffenbeleid met een focus op welzijn.

Belgisch beleid

Het is tijd voor verandering in België. De verschillende gewesten moeten het eens worden over de toekomst van verpakkingsbeleid.

Europees beleid

Europa moet een voortrekkersrol nemen en laten zien dat sociaal, inclusief en ambitieus milieubeleid noodzakelijk en haalbaar is.

We kunnen niet langer grenzeloos produceren en consumeren ten koste van de mens en de planeet. De tijd voor actie is nu.

- janine roling

Laatste publicaties
over Rechtvaardig milieubeleid

Artikel

De toekomst van UPV: hoe zorgen we voor minder machtsconcentratie en betere governance?

Verpakkingen, elektronische apparaten, autobanden, batterijen, textiel: er zijn veel producten waar we als consument in het dagelijks leven mee te maken krijgen waar ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ (UPV) voor geldt. En dit worden in de (nabije) toekomst alleen nog maar meer productgroepen, zoals schoenen en luiers. Toch is er veel aan te merken op het systeem. Het zorgt weliswaar vaak voor betere inzameling en het dekken van de kosten hiervan, maar hoe

Lees meer
Artikel

PPWR: Het Parlement kiest de kant van de wegwerp-industrie 

Brussel, 22 november 2023 Vandaag stemde het Europees Parlement over het voorstel voor een herziene Verpakkingsverordening, zoals voorgesteld door de Europese Commissie in november 2022. Het voorstel was bedoeld om de recordhoeveelheid verpakkingsafval in Europa terug te dringen. Geïntimideerd door ongekende lobby vanuit het bedrijfsleven, schrapte het Parlement bijna alle bepalingen om onnodige verpakkingen te verminderen, evenals de meeste hergebruik-doelstellingen voor 2040. Sommige doelstellingen voor hergebruik (bijv. voor dranken) werden

Lees meer