Europees beleid

Europees beleid heeft vaak een bepalende rol in het beleid dat door de lidstaten moet worden ingevoerd. Nationale overheden zijn verplicht om de voorschriften te volgen die vanuit Europa worden opgelegd met betrekking tot milieubeleid.

Afhankelijk van de aard van het beleid – zoals een verordening of een richtlijn – hebben lidstaten meer of minder vrijheid om zelf invulling te geven aan deze voorschriften op nationaal niveau. Fair Resource Foundation spoort de verschillende instanties aan om zo ambitieus mogelijk beleid te formuleren.

Hoe werkt europa?

Voor ons werk zijn drie samenwerkende instanties in Europa heel belangrijk: de Europese Commissie (het uitvoerende orgaan dat wetten bedenkt en de begroting bewaakt), het Europees Parlement (de wetgevende macht met verkozen politici die de wetten moeten goedkeuren) en de Raad van de Europese Unie (de vakministers van de verschillende lidstaten die beleid bijsturen en beoordelen). Met onze kennis en ervaring helpen we beleidsmakers ook bij het opstellen van nieuwe voorstellen en doelstellingen. In dit verband werken we veel samen met andere Europese milieuorganisaties, want samen sta je sterker. 

Als Fair Resource Foundation zijn we op verschillende momenten en niveaus betrokken bij dit proces. We beoordelen de inhoud van voorstellen en rapporten, identificeren sterke en zwakke punten, en bepalen of er genoeg focus is op preventie en hergebruik. Op basis hiervan ondernemen we actie, zoals het schrijven van position papers of open brieven, om ervoor te zorgen dat het milieubeleid niet verzwakt wordt door commerciële belangen of vertragingen. Ons doel is om de impact en effectiviteit van het beleid te waarborgen en bij te sturen indien nodig.

Een einde aan het verplaatsen van milieuproblemen

Europa leunt nog steeds op de export van afval naar landen buiten Europa als oplossing voor de toenemende hoeveelheid afval binnen de EU. Deze praktijken verschuiven de verantwoordelijkheid voor het juist verwerken van dit afval naar de ontvangende landen. Daarnaast verliezen we op deze manier ook waardevolle grondstoffen die gebruikt kunnen worden als input voor nieuwe producten. Het verschepen van afval kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van de lokale bevolking in de ontvangende landen, en het draagt bij aan de wereldwijde afvalcrisis.

Het is essentieel dat Europa stappen onderneemt om deze problematische praktijken aan te pakken en de circulaire economie te bevorderen door afvalpreventie, hergebruik en recycling te stimuleren binnen de Europese Unie. Dit beleid moet zich onder meer richten op het voorkomen van afval – door hergebruik, preventie en reparatie -, het implementeren van strengere regelgeving voor afvalverwerking, het investeren in hoogwaardige recyclingsystemen en het verminderen van de afhankelijkheid van export als afvalbeheerstrategie. Dergelijk beleid zorgt ervoor dat Europa werkt maakt van een leefbare planeet, ook voor samenlevingen buiten de EU. 

Laatste publicaties
over Europees beleid

Artikel

De toekomst van UPV: hoe zorgen we voor minder machtsconcentratie en betere governance?

Verpakkingen, elektronische apparaten, autobanden, batterijen, textiel: er zijn veel producten waar we als consument in het dagelijks leven mee te maken krijgen waar ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ (UPV) voor geldt. En dit worden in de (nabije) toekomst alleen nog maar meer productgroepen, zoals schoenen en luiers. Toch is er veel aan te merken op het systeem. Het zorgt weliswaar vaak voor betere inzameling en het dekken van de kosten hiervan, maar hoe

Lees meer
Artikel

PPWR: Het Parlement kiest de kant van de wegwerp-industrie 

Brussel, 22 november 2023 Vandaag stemde het Europees Parlement over het voorstel voor een herziene Verpakkingsverordening, zoals voorgesteld door de Europese Commissie in november 2022. Het voorstel was bedoeld om de recordhoeveelheid verpakkingsafval in Europa terug te dringen. Geïntimideerd door ongekende lobby vanuit het bedrijfsleven, schrapte het Parlement bijna alle bepalingen om onnodige verpakkingen te verminderen, evenals de meeste hergebruik-doelstellingen voor 2040. Sommige doelstellingen voor hergebruik (bijv. voor dranken) werden

Lees meer

Europees beleid

Wil je meer weten over dit onderwerp?