Verpakkings-

beleid

Bierflesjes, kartonnen pakjes, blikjes en zakjes: iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met verpakkingen. Ons verpakkingsafval is in Europa in de afgelopen jaren drastisch toegenomen. We gebruiken verpakkingen vaak maar heel kortstondig, daarna verdwijnt het overgrote deel in de prullenbak. We zetten ons in voor een andere omgang met verpakkingen. Door wegwerpverpakkingen waar mogelijk te voorkomen of te vervangen door een herbruikbare verpakking, hebben we minder grondstoffen nodig én neemt de hoeveelheid verpakkingsafval snel af. 

samen tegen onnodige verpakkingen

Verpakkingsbeleid wordt op verschillende politieke niveaus geregeld. Zo bepaalt de Europese Verpakkingsverordening (Packaging and Packaging Waste Regulation) de regels voor alle verschillende soorten verpakkingsmateriaal, terwijl de Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (Single Use Plastics Directive) specifiek bepaald hoe omgegaan moet worden met plasticproducten. Daarnaast zijn er ook nog regels rond producentenverantwoordelijkheid, waarbij producenten verplicht worden om de kosten van de inzameling en verwerking van bepaald verpakkingsafval te betalen.  

Fair Resource Foundation zet zowel op nationaal niveau, als op internationaal niveau in op ambitieus verpakkingsbeleid en goede implementatie van nieuwe regels om de ongecontroleerde groei van verpakkingsafval te stoppen. Op Europees niveau werken we samen in een coalitie van milieuorganisaties met verschillende expertise (plastic, papier, normering), om op die manier samen een sterk geluid te kunnen laten horen bij de verschillende onderhandelingen.

papieren wegwerpverpakkingen zijn niet de oplossing

Papier en karton vormen het grootste deel van de verpakkingsafvalmaterialen en zijn de op een na snelst groeiende stroom van verpakkingsafval. De verminderde vraag naar papier uit andere sectoren, zoals grafisch en sanitair papier, wordt gecompenseerd door de snelle groei in verpakkingen, mede gedreven door opkomende trends zoals e-commerce en voedselbezorging. Papieren verpakking blijft de grootste bron van verpakkingsafval in de Europese Unie (41,1%). 

Toch worden papieren verpakkingen vaak gezien als ‘duurzaam’ alternatief voor plastic verpakkingen. Onderzoek toont echter aan dat papieren alternatieven veel problemen met zich meebrengen, en dat papier bijna altijd wordt gecombineerd met kunststoffen en chemische coatings. Papieren verpakkingen voor voedsel en dranken staan voor meerdere uitdagingen gedurende hun levenscyclus, waaronder de impact van de pulp- en verpakkingsindustrie op klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, waterstress en ontbossing.

Fair Resource Foundation wil dat Europa effectieve regels invoert om de ongecontroleerde groei van eenmalige verpakkingen aan te pakken, ongeacht het materiaal waarvan ze zijn gemaakt. 

Laatste publicaties
over Verpakkingsbeleid

Artikel

Voorstel nieuwe Europese verpakkingswetgeving maakt verwachtingen niet waar

In 2020 was er gemiddeld 177 kilo aan verpakkingsafval per Europeaan, ten opzichte van 154 kilo in 2010. Bijna 30 jaar na de eerste Europese wetgeving rond verpakkingen is de milieudruk van verpakkingen enkel toegenomen. Om de bijdrage van verpakkingen aan de crises rond klimaat, biodiversiteit en plastic soep effectief aan te pakken, is beleid nodig dat sterk inzet op het verminderen van verpakkingen en van systemen met herbruikbare verpakkingen

Lees meer
Artikel

Kamermotie om ‘laaghangend fruit’ bij de plastic verpakkingen snel aan te pakken

Tweede Kamerlid Kauthar Bouchallikh (GroenLinks) brengt dinsdag 28 juni 2022 een motie ter stemming in de Tweede Kamer om nog dit jaar een begin te maken met het terugdringen van overbodig plastic-gebruik. Staatssecretaris voor I&W Vivianne Heijnen heeft deze motie afgeraden omdat realisatie dit kalenderjaar niet haalbaar zou zijn. Een snelle tentatieve inventarisatie van Recycling Netwerk Benelux (RNB) laat zien dat dat nog wel meevalt. Van het jaarlijkse plastic-gebruik gaat

Lees meer

Verpakkingsbeleid

Wil je meer weten over dit onderwerp?