Recycling

Fair Resource Foundation streeft naar de hoogste treden van de afvalhiërarchie (reduce, refuse, reuse). Toch blijft hoogwaardige recycling cruciaal voor het sluiten van de kringloop. Producten die in omloop worden gebracht, moeten aan het einde van hun levensfase zoveel mogelijk weer verwerkt worden tot een hoogwaardige grondstof. In sommige sectoren gebeurt dit al op grote schaal – verpakkingen – terwijl andere sectoren zoals textiel nog in de kinderschoenen staan.

Het sluiten van de kringloop

Hoewel we de nadruk leggen op preventie, het verminderen van consumptie  en hergebruik als de meest wenselijke opties voor afvalbeheer, realiseren we ons ook dat recycling een belangrijke strategie is om tot verduurzaming te komen. Hoogwaardige recycling, waarbij producten of materialen minstens van een gelijkwaardige kwaliteit zijn als het oorspronkelijke materiaal, vermindert de vraag naar nieuwe grondstoffen en minimaliseert de hoeveelheid afval die op stortplaatsen belandt. Via deze methode kunnen materialen zoals papier, glas, plastic en textiel opnieuw worden gebruikt, waardoor de CO2-uitstoot en energieverbruik worden verminderd.

Helaas gebeurt dit nog te weinig. Te veel gerecycled materiaal wordt op een laagwaardige wijze toegepast – zoals het gebruik van gerecyclede PET voor textielproducten – of komt zelfs via verschillende manieren alsnog in het milieu terecht – zoals het uitstrooien van rubbergranulaat over kunstgrasvelden. 

Met ons werk zetten we ons in op het sluiten van de kringloop. Daarmee bedoelen we dat afval hoogwaardig wordt gerecycled zodat het secundaire materiaal van zodanige kwaliteit is dat het weer opnieuw voor hetzelfde product kan worden toegepast. Denk aan het recyclen van een PET-fles waardoor het RPET (recycled PET) weer toegepast kan worden in nieuwe flesjes. 

Dit is niet voor alle materialen even eenvoudig. Zo is het sluiten van de kringloop voor textiel nog een grote uitdaging. Daarom is het belangrijk om in te zetten op instrumenten die hoogwaardige recycling kunnen verbeteren, zoals goede statiegeldsystemen die de kwaliteit van het ingezamelde materiaal verbeteren, of het verbeteren van productontwerp zodat het aan het eind van de levenscyclus op een goede manier verwerkt kan worden. 

Chemische versus mechanische recycling

In essentie draait het bij mechanische recycling om het hergebruiken van materialen zonder hun chemische samenstelling te veranderen, terwijl chemische recycling draait om het afbreken van materialen tot hun chemische componenten om nieuwe producten te produceren. 

We kijken kritisch naar de ontwikkelingen op het gebied van recycling. Er wordt hoop gevestigd op chemische recycling omdat het oplossing biedt voor het recyclen van materialen die moeilijk te recyclen zijn via mechanische methoden, zoals verontreinigd plastic of synthetisch textiel. Maar over het algemeen is mechanische recycling milieuvriendelijker omdat het minder energie vereist, het genereert minder afval en emissies, en de kwaliteit van het materiaal wordt behouden.

Fair Resource Foundation zal altijd inzetten op de meest milieuvriendelijke manier van afvalverwerking en pleit daarom voor mechanische recycling boven chemische recycling. 

Laatste publicaties
over Recycling

Recycling

Wil je meer weten over dit onderwerp?