Wij werken aan een  wereld waarin we minder  grondstoffen gebruiken

Fair Resource Foundation wil een einde maken aan de onhoudbare, exploitatieve en vervuilende consumptie van grondstoffen en een samenleving helpen realiseren die binnen de planetaire grenzen werkt en breder welzijn ondersteunt. 

Wij zetten ons in voor sterk en rechtvaardig milieubeleid dat duurzame productie en consumptie de norm maakt, en vervuiling uitbant. Met rechtvaardig milieubeleid bedoelen we beleid dat transparant en democratisch tot stand komt en de brede samenleving en ook toekomstige generaties dient, en niet de belangen van enkele machtige partijen.