Voorbij
de groei

Het streven naar eindeloze economische groei heeft geleid tot een situatie waarin de planeet – en haar planetaire grenzen – ernstig in gevaar zijn gekomen. Daarom is het van belang om de focus te verleggen: van de obsessie met economische groei, naar een streven voor brede welvaart. De welvaart van een samenleving moet niet gemeten worden aan het bruto nationaal product, maar aan de mate van welzijn en levenskwaliteit van haar burgers. 

NIEUW ECONOMISCH SYSTEEM

Klimaatverandering, toenemende vervuiling van de leefomgeving en het verlies van biodiversiteit: de planeet staat zwaar onder druk. Ten grondslag aan deze zorgelijke ontwikkelingen, is het onuitputtelijk streven naar economische groei. Er is nood aan een nieuw economisch stelsel waarbij het beschermen van de planeet en haar inwoners beloond wordt. Het milieu en de mensenrechten worden nog te vaak verwaarloosd om de winsten en belangen van aandeelhouders te maximaliseren.

Fair Resource Foundation wil hier verandering in brengen. Het kritisch beschouwen van de huidige economische systemen loopt als een rode draad door alle onderwerpen waar we aan werken. Productie- en consumptiesystemen die passen binnen de draagkracht van de aarde vereisen een alternatieve economische benadering. Dit is niet eenvoudig en heeft ook tijd nodig. Toch proberen we politici en beleidsmakers ervan te overtuigen dat beleidsinterventies als doel moeten hebben om welzijn te bevorderen, in plaats van enkel economische belangen te beschermen. 

BESCHERMEN VAN DE PLANETAIRE GRENZEN

We streven naar een samenleving die past binnen de draagkracht van de aarde: de planetaire grenzen. Door kritisch te kijken naar de huidige economische systemen en mogelijke alternatieven, stimuleren we beleid dat welzijn centraal stelt en niet enkel kijkt naar economisch gewin.  

De planetaire grenzen definiëren de veilige operationele ruimte voor menselijke ontwikkeling binnen de grenzen van de aarde. Deze grenzen omvatten onder andere klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, veranderingen in landgebruik, de stikstof- en fosforkringlopen, zoetwatergebruik, oceanenverzuring en luchtvervuiling. Overschrijding van deze grenzen kan leiden tot abrupte en onomkeerbare veranderingen die de stabiliteit van de aarde bedreigen en ernstige gevolgen hebben voor menselijke samenlevingen. Met het ‘donut-model’ zijn daar minimum vereisten aan menselijk welzijn aan toegevoegd – de zogeheten ‘social foundation’. Het begrijpen en respecteren van deze grenzen is essentieel voor het waarborgen van een veilige en leefbare planeet voor huidige- en toekomstige generaties.

Laatste publicaties
over Voorbij de groei

Sorry, no content found.

Voorbij de Groei

Wil je meer weten over dit onderwerp?