Zwerfafval

Zwerfafval is en blijft een groot probleem. Elke dag worden er meer en meer spullen, vaak wegwerp, geproduceerd die op straat of in de natuur belanden. Zwerfafval veroorzaakt aanzienlijke schade aan het milieu. Het kan ecosystemen verstoren, de biodiversiteit bedreigen, bodem- en waterverontreiniging veroorzaken en schadelijk zijn voor dieren die het afval inslikken of erin verstrikt raken. Een gecoördineerde inspanning op verschillende niveaus is nodig om zwerfafval aan te pakken, van meer bewustzijn onder burgers tot strengere handhaving, waarbij Fair Resource Foundation inzet op betere regelgeving en infrastructuur voor afvalinzameling.

de juiste tools om zwerfafval te voorkomen

Omdat het jaren duurt voordat zwerfafval zoals sigarettenpeuken, plastic zakjes, flessen en blikjes, verpakkingen zijn afgebroken, hebben ze genoeg tijd om schade aan te richten aan onze omgeving. Dit vormt een serieuze bedreiging voor ecosystemen en onze gezondheid. Dit probleem wordt steeds vaker erkend en de maatschappij wil dat dit verandert. Helaas bieden vrijwillige afspraken door de industrie  tot nu toe weinig tot geen oplossing. Maar er zijn oplossingen, en daar werken we aan! 

Preventie is essentieel bij het aanpakken van zwerfafval. We moeten beginnen met de kraan dicht draaien om het zwerfvuil probleem een halt toe te roepen. Daarom werken we aan verschillende interventies die zwerfafval tegengaan. Denk aan het toekennen van waarde aan afvalproducten door statiegeld te heffen en producenten mee te laten betalen aan de kosten van zwerfafval via uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Ook hergebruiksystemen voorkomen zwerfafval, doordat het niet langer wegwerproducten zijn, maar verpakkingen die langer meegaan en gemaakt zijn om opnieuw te gebruiken.

SIGARETTENFILTERS

Fair Resource Foundation werkt aan een project dat zich richt op de milieuschade die wordt aangericht door plastic sigarettenfilters en de wijze waarop een verbod op filters deze milieu-impact kan terugdringen. De plastic sigarettenfilter is in aantal de meest voorkomende vorm van plasticvervuiling, lekt grote hoeveelheden giftige stoffen het milieu in. In Nederland alleen al belanden jaarlijks miljarden plastic sigarettenfilters in de openbare ruimte en het milieu.

Zelfs als 90% van de mensen de filter in de prullenbak zouden gooien, belanden er jaarlijks nog honderden miljoenen op de grond en in het water. Ook is bewezen dat de filter enkel schijnveiligheid biedt voor de roker. Een nutteloos product dus, dat ontworpen is om in het milieu te belanden. Het doel is daarom om een internationaal verbod op de sigarettenfilter te realiseren. Daarom hebben we verschillende initiatieven gelanceerd om ervoor te zorgen dat sigarettenpeuken aan te pakken, bijvoorbeeld als onderdeel van het Plastic Peuken Collectief

Laatste publicaties
over Zwerfafval

Zwerfafval

Wil je meer weten over dit onderwerp?