Belgisch beleid

Met verschillende regeringen kan de politieke situatie in België soms behoorlijk ingewikkeld zijn. Maar tegelijkertijd biedt dit ook mogelijkheden, zoals wanneer de ene regering het beleid van een andere ondersteunt. Als het gaat om milieubeleid, zoals afvalbeheer en ruimtelijke ordening, ligt de verantwoordelijkheid bij de gewesten.

Anderzijds valt wetgeving met betrekking tot productnormen en belastingen onder de bevoegdheid van de federale overheid. Ook spelen steden en gemeenten een belangrijke rol bij lokale beslissingen. Om effectief beleid te ontwikkelen in België is het dus vaak noodzakelijk om rekening te houden met verschillende bestuursniveaus, belangen en natuurlijk de verschillende talen! 

statiegeld en hergebruik in Belgie

Net als in Nederland werken we in België aan het verminderen van het grondstoffengebruik. Naast de complexe politieke context van België, verschilt bijvoorbeeld ook het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval van de Nederlandse inzamelstructuur. Zo wordt de Belgische blauwe zak vaak geprezen als een effectieve manier van gescheiden inzameling. Toch is er nog veel verbetering mogelijk, ook tegen zwerfvuil. Om de Europese doelstelling van 90% gescheiden inzameling van plastic flessen en blikjes te halen, zal België over moeten gaan op de invoering van statiegeldsystemen. Fair Resource Foundation maakt zich hard voor de best mogelijke implementatie van statiegeld in België.

Naast statiegeld zijn we in België ook zeer actief op het onderwerp hergebruik. Met het Kombak project helpen we horecazaken in Gent en Leuven om over te schakelen naar herbruikbare verpakkingen voor afhaalmaaltijden. We zijn in beide steden een efficiënt afvalvrij systeem aan het opzetten, dat laagdrempelig is voor zowel de horeca als de gebruikers. Dit soort systemen ontstaan niet vanzelf. We moeten de transitie naar hergebruik zoveel mogelijk stimuleren. We werken hiervoor samen met overheden en administraties, delen de kennis die we opdoen en denken mee na over oplossingen.

Een einde aan oververpakking in België

Oververpakking vormt een groeiende bedreiging voor ons milieu. Vooral dubbele verpakkingen zijn frustrerend: onnodige extra lagen papier of plastic rond producten, alleen maar om ze samen te voegen en zo meer te verkopen. Om deze onnodige verpakkingspraktijken, gedreven door winstbejag, aan te pakken, hebben Canal It Up, Proper Strandlopers, Gents Milieufront en Fair Resource Foundation de handen ineengeslagen voor de campagne “End Double Packaging”.

We roepen consumenten op om gevallen van oververpakking en dubbele verpakkingen te melden aan Fost Plus, de organisatie die de verpakkingsindustrie in België vertegenwoordigt. Daarnaast moedigen we consumenten aan om geen producten te kopen die overmatig verpakt zijn.

Laatste publicaties
over Belgisch beleid

Artikel

Koninklijk besluit over wegwerpplastic is te mager 

Het Koninklijk besluit betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten gaat over de omzetting van twee Europese richtlijnen, 2015/720 en 2019/904, gericht op het terugdringen van plastic vervuiling. De ministerraad keurde het KB goed en heeft het naar de Raad van State gezonden. De tekst van het koninklijk besluit (KB) is nog niet openbaar, maar de kern is al gecommuniceerd in een persbericht van milieuminister Khattabi.

Lees meer

Belgisch beleid

Wil je meer weten over dit onderwerp?