Wij hebben een nieuwe naam! Voorheen bekend als Recycling Netwerk Benelux

Naar een nieuwe relatie met grondstoffen 

Fair Resource Foundation zet zich in voor een duurzame en rechtvaardige relatie met grondstoffen. Een relatie die de draagkracht van de aarde respecteert en een waardig bestaan waarborgt. Dit bereiken we door middel van advocacy, het voeren van campagnes en het doen van onderzoek. We gaan gepassioneerd te werk en zijn vastbesloten om een positieve impact te maken. 

Ons werk

Grondstoffen

We werken aan een duurzame en rechtvaardige omgang met grondstoffen die binnen de draagkracht van de planeet past.

Afval & Vervuiling

We staan op de barricades voor ambitieus afvalbeleid dat inzet op afvalvermindering en de strijd aangaat met zwerfafval.

Rechtvaardig milieubeleid

We moedigen politici en beleidsmakers aan tot het formuleren van duurzaam, sociaal milieubeleid.

platform

> groene < weeffouten

Wij ontrafelen de weeffouten in ons milieubeleid. Met kritische vragen, met onderzoek, en met sterke samenwerking. Lees hier meer over dit nieuwe initiatief. 

Rotterdam wordt de eerste stad van Nederland zonder wegwerpbekers! Bij meer dan 30 horecapartners kun je vanaf nu een statiegeldbeker uitlenen. De lege bekers kunnen in de drop-off automaat op Rotterdam Centraal. Een project van ons transitieprogramma Mission Reuse

collectief circulair textiel

Collectief Circulair Textiel is opgericht door Fair Resource Foundation en is de eerste producentenorganisatie in Europa die is opgericht door een milieuorganisatie! Lees hier meer over wat het collectief doet.

Slide1
Slide2
Slide3

Wij werken samen met