Statiegeld

Het eerste statiegeldsysteem werd meer dan 200 jaar geleden ingevoerd in Dublin. Het is dus ver van nieuw. Er wordt extra waarde aan de verpakking gegeven, wat voor consumenten werkt als een stimulans om het in de winkel terug te brengen, vanwaar het kan worden gerecycled of hergebruikt. Dit systeem heeft bewezen het zwerfafval te verminderen en de consistentie van hoogwaardige recycling en gescheiden inzameling te verhogen. Alle reden voor ons om dit de standaard te maken!

Statiegeld – waar hebben we het precies over?

Statiegeld, een milieumaatregel die in steeds meer landen wordt omarmd. Het is een krachtig instrument om de hoeveelheid verpakkingen en zwerfafval te verminderen, recycling te bevorderen en de overstap naar hergebruik te stimuleren. De formule is simpel: je betaalt statiegeld voor je drankje bij aankoop en krijgt het terug wanneer je de verpakking terugbrengt naar de winkel. Het is gemakkelijk voor de consument, voorkomt zwerfafval en bespaart grondstoffen. Een no-brainer, toch?

Nederland

Hoewel Nederland al bijna tien jaar een statiegeldsysteem hanteert voor grote plastic flessen, stuitte de uitbreiding van statiegeld naar kleine plastic flessen en blikjes op grote weerstand van de industrie. Desondanks is het toch gelukt: sinds juli 2021 zit er ook statiegeld op plastic flesjes en vanaf april 2023 ook op de blikjes. Fair Resource Foundation heeft actief aan dit succes voor het milieu bijgedragen. De positieve impact op het verminderen van zwerfafval was direct merkbaar. Momenteel werken we aan het verder optimaliseren van het systeem, zodat het dezelfde voordelen kan opleveren als in andere landen waar het statiegeldsysteem al succesvol is gebleken.

BELGIe

In België bestaat momenteel vrijwillig statiegeld op herbruikbare glazen flesjes, zoals bier, maar er is nog geen systeem voor plastic flesjes en blikjes. Historisch gezien heeft de Belgische industrie zich verzet tegen de invoering van statiegeld op deze verpakkingsmaterialen. Gelukkig hebben regionale overheden, gesteund door onze inspanningen, de weg vrijgemaakt voor deze belangrijke milieumaatregel. Hoewel de definitieve beslissing nog op zich laat wachten, groeit de steun voor statiegeld gestaag. Daarom bundelen we onze krachten met consumentenorganisaties, milieu-ngo’s en boerenorganisaties om dit systeem op landelijk niveau ingevoerd te krijgen.

statiegeldalliantie

De Statiegeldalliantie strijdt sinds 2018 voor de invoering van een statiegeldsysteem in zowel Nederland als België. Fair Resource Foundation was een van de initiatiefnemers. Sindsdien hebben meer dan 1300 partners zich aangesloten, waaronder steden en gemeenten, banken, bedrijven, boeren- en consumentenorganisaties en NGO’s. Sinds 2020 voert de Statiegeldalliantie actief campagne voor statiegeld met haar campagne “Statiegeld, Yes We Can!

Laatste artikelen
over Statiegeld

Artikel

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

Lees meer

Het Statiegeld team

Chloé Schwizgebel

Projectcoördinator statiegeld in België

chloe@fairresourcefoundation.org

Janine de Bart

Campagnemedewerker statiegeld | Communication officer

j.debart@fairresourcefoundation.org