Nederlands beleid

Het beleidsprogramma ‘Nederland circulair in 2050’ bepaalt dat Nederland de hoeveelheid grondstoffen die het gebruikt drastisch terug moet dringen. Dat grondstoffen centraal worden gesteld in het Nederlands beleid, is uiterst cruciaal. Recent onderzoek laat namelijk zien dat de centrale rol die grondstoffen spelen in de triple planetary crisis lange tijd over het hoofd werd gezien.

Nederland heeft als doel om vóór 2030 het grondstoffengebruik te halveren. En daar speelt de circulaire economie een belangrijke rol bij. Daarom zetten wij in op beleid o.a. gericht is op preventie, hergebruik en het sluiten van de kringloop. 

de nederlandse circulaire economie

De jaarlijkse analyse van de Nederlandse Circulaire economie is duidelijk: er wordt te weinig vooruitgang geboekt en er is nood aan duidelijk, ambitieus beleid om de Nederlandse Circulaire Economie aan te jagen. Nederland heeft de mogelijkheid om een voortrekkersrol te nemen ten opzichte van andere Europese landen. Maar dan is er wel werk aan de winkel. 

Het moet mogelijk worden voor circulaire ondernemers om voordeel te ondervinden van hun businessmodel. Nu moeten ze het bijvoorbeeld nog opnemen tegen extreem goedkoop nieuw plastic, de toename van fast-fashion, het gebrek aan beprijzen van milieuvervuiling. Ook richt bestaande wet- en regelgeving zich voornamelijk op lineaire verdienmodellen en is er een gebrek aan duidelijke richtlijnen en coördinatie van de overheid om veranderingen in de productie- en consumptieketen te bevorderen. 

Fair Resource foundation werkt aan verschillende facetten van circulaire economiebeleid, altijd met als doel het verminderen van het gebruik van grondstoffen. We kijken hierbij kritisch naar het circulaire economiebeleid van de Nederlandse overheid en de rol van de circulaire economie in het ‘Nationaal Milieuprogramma’. We roepen op tot beleid dat werkt maakt van de benodigde kaders om circulaire businessmodellen te bevorderen en schadelijke productievormen af te schalen.

een groot grondstoffenvraagstuk

Fair resource foundation zet zich in voor beleid dat ervoor zorgt dat we minder grondstoffen gaan gebruiken. Want hoe we omgaan met onze grondstoffen, ligt in grote mate in de handen van beleidsmakers. Alleen sterke overheden en daadkrachtige Europese en internationale instellingen kunnen de systematische plundering en verspilling een halt toeroepen. Daarom hebben we beleid nodig dat weg beweegt van de wegwerpeconomie en circulaire systemen stimuleert.

De Fair Resource Foundation streeft naar strenge en rechtvaardige wetgeving op het vlak van productie en consumptie. We komen niet alleen met kritiek en klachten, we proberen ook zoveel mogelijk constructieve adviezen en feedback te geven. Het is belangrijk dat we in gesprek gaan, zodat beleidsmakers niet alleen de luide stem van het bedrijfsleven horen. Want de industrie wil het vooral over recycling hebben, terwijl wij liever praten over preventie en hergebruik.

Laatste publicaties
over Nederlands beleid

Artikel

De toekomst van UPV: hoe zorgen we voor minder machtsconcentratie en betere governance?

Verpakkingen, elektronische apparaten, autobanden, batterijen, textiel: er zijn veel producten waar we als consument in het dagelijks leven mee te maken krijgen waar ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ (UPV) voor geldt. En dit worden in de (nabije) toekomst alleen nog maar meer productgroepen, zoals schoenen en luiers. Toch is er veel aan te merken op het systeem. Het zorgt weliswaar vaak voor betere inzameling en het dekken van de kosten hiervan, maar hoe

Lees meer
Artikel

Blijft Nederland plastic afval dumpen in Azië?

We roepen de Nederlandse Staatssecretaris Vivianne Heijnen op om een eind te maken aan de export van plastic afval naar Azië. Het heet ‘export’ maar in de praktijk komt het neer op dumping. De ontvangende landen zoals Indonesië en Vietnam hebben niet de infrastructuur om het afval veilig te verwerken. Dit heeft een grote impact op de gezondheid van lokale bevolkingen en brengt schade toe aan het milieu. Het eindigt

Lees meer

Nederlands beleid

Wil je meer weten over dit onderwerp?