Grondstoffen

Een duurzame en rechtvaardige omgang met grondstoffen die de draagkracht van de aarde respecteert en een waardig bestaan waarborgt, dat is waar Fair Resource Foundation voor staat. Om hier te komen, is het noodzakelijk om de huidige grondstoffenconsumptie te verminderen. Wij zetten daarom in op het herzien van onze productie- en consumptiesystemen, onder andere door preventie- en hergebruikmaatregelen en inzet op nationale en Europese doelstellingen voor het verminderen van grondstoffengebruik. 

In samenwerking met gemeenten, bedrijven en andere NGO’s streven we ernaar om onnodig gebruik van producten te vermijden, de levensduur van producten te verlengen, en wegwerpproducten te vervangen door herbruikbare alternatieven. Ook streven we naar het volledig uitfaseren van het gebruik van fossiele grondstoffen voor de productie van kunststof tegen 2040.

tijd voor verandering

Jaarlijks herinnert Earth Overshoot Day ons aan de overschrijding van planetaire grenzen, maar ook aan de ongelijkheid in de wereld. De meeste landen binnen Europa gebruiken simpelweg teveel grondstoffen, en dragen op die manier bij aan de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit. Met dit huidige systeem brengen we niet alleen onszelf in gevaar, maar vooral ook toekomstige generaties en bewoners van het globale zuiden.

Met Fair Resource Foundation richten we ons daarom op het verminderen van grondstoffengebruik. We stimuleren politici en overheden om grondstoffenbeleid formuleren dat algemene doelstellingen bevat om de grondstoffenconsumptie omlaag te krijgen en preventie en hergebruik centraal te stellen. Door doelstellingen te introduceren voor het verminderen van grondstoffengebruik op nationaal en Europees niveau, door minder producten op de markt te brengen, en door deze te laten repareren in plaats van weg te gooien, kunnen we het productie- en consumptiesysteem verduurzamen. 

Daarom ontwikkelen en testen we systemen voor herbruikbare verpakkingen, zetten we in op beleid waarin grondstoffenconsumptie aangepakt wordt, en voeren we samen met andere belanghebbenden (publieks)campagnes, bijvoorbeeld op het thema statiegeld en oververpakking.

Ontdek meer over ons werk binnen dit thema op een van de onderstaande pagina’s.

Grondstoffen-beleid

Duurzaam grondstoffenbeleid is van cruciaal belang om schadelijke impact van menselijke activiteit op onze planeet te beperken.

Voorbij de groei

Van een obsessie met eindeloze economische groei, naar een streven voor brede welvaart.

Preventie

Het voorkomen van onnodige productie en consumptie zodat de druk op de aarde afneemt.

Hergebruik

Het versneller van de hergebruiktransitie door het opzetten en aanmoedigen van (inter)nationale initiatieven. 

Vermindering van het grondstoffengebruik is een van de grootste hefbomen om zowel de klimaatcrisis als de biodiversiteitscrisis aan te pakken.’

- Rob buurman

Laatste publicaties
over Grondstoffen

Artikel

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

De switch van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen is een belangrijke stap naar een échte circulaire economie. Zo stoppen we de verspilling van grondstoffen aan verpakkingen die we soms maar een paar minuten nodig hebben. Maar hoe zit het nu precies met de (nieuwe) regelgeving? En waar gaat het mis?  Waar staan we nu? Een overzicht. 40% minder wegwerpbekers- en bakjes in 2026 Nederland wil af van onnodig grondstoffengebruik, bergen afval

Lees meer
Artikel

Eerste Reusable Packaging Fair groot succes

Overheid, bedrijfsleven, academici, NGO’s en media kwamen op maandag 27 november samen in Utrecht om de transitie naar hergebruik in de praktijk te zien, te vieren en te versnellen. Mission Reuse initieerde en organiseerde deze herbruikbare verpakkingen beurs, in samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Stichting Afvalfonds Verpakkingen (nu: Verpact) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met ruim 500 aanmeldingen, 40 sprekers, 30 standhouders en 20 deelsessies was de

Lees meer
Artikel

27 november: Reusable Packaging Fair

Op 27 november kan iedereen inspiratie komen opdoen in Utrecht. Meer dan 30 aanbieders van herbruikbare verpakkingen (bekers, maaltijdverpakkingen, bulkdispensers voor supermarkten, e-commerce verpakkingen, flessen, B2B oplossingen,…) komen zich voorstellen. Daarnaast worden 15 sessies aangeboden over allerlei aspecten van hergebruik: van wetgeving tot consumentengedrag en van het wassen van verpakkingen tot technologische innovaties en goed werkende voorbeelden uit andere landen. Deze Reusable Packaging Fair wordt georganiseerd door Mission Reuse, samen

Lees meer