Afval & vervuiling

Afval en vervuiling zijn niet alleen een bedreiging voor het milieu en de gezondheid, maar ook voor de economie en het welzijn van de samenleving als geheel. Het verminderen van afval en vervuiling en het bevorderen van hoogwaardige recycling zijn daarom van vitaal belang voor het behoud van onze planeet en het welzijn van toekomstige generaties. We staan daarom op de barricades voor ambitieus afvalbeleid dat inzet op hoogwaardige recycling, minder verpakkingen en de strijd aangaat met zwerfafval.

geen afval maar grondstof

In Nederland, zoals in veel geïndustrialiseerde landen, blijft, ondanks inspanningen om afval te verminderen, de hoeveelheid geproduceerd afval significant. Hoewel Nederland relatief goed scoort op het gebied van afvalbeheer in vergelijking met sommige andere landen, is er nog een lange weg te gaan voordat de kringlopen gesloten zijn. Er zijn nog steeds vele mogelijkheden voor verdere verbetering, met name op het gebied van preventie, hergebruik en het verminderen van zwerfafval. 

Wij pleiten voor een focus op het verminderen van afval en het gebruik van grondstoffen, in plaats van alleen te vertrouwen op recycling als oplossing voor afvalproblemen. Recycling is niet altijd de beste oplossing, vooral niet bij plastic verpakkingsafval waarbij de kwaliteit van het gerecyclede materiaal vaak laag is en veel energie wordt verbruikt. Daarom stimuleren wij hoogwaardige recycling en goede statiegeldsystemen. Verder werken we aan systemen waarin wegwerpverpakkingen worden vermeden en het gebruik van herbruikbare alternatieven de standaard zijn. We willen dat er zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. Als er toch afval ontstaat dan wordt het weer als grondstof toegepast.  

Ontdek meer over ons werk binnen dit thema door te klikken op een van de onderstaande pagina’s.

Verpakkings
beleid

Een einde aan onnodige oververpakking en het opschalen van hergebruik

Recycling

Hoogwaardige recycling als cruciaal middel voor het sluiten van de kringloop

Zwerfafval

We zetten in op betere regelgeving en infrastructuur voor afvalinzameling

Afvalexport

Het beëindigen van de negatieve milieu- en gezondheidsimpact die de afvalexport veroorzaakt.

‘door waarde toe te kennen aan lege verpakkingen, zorgt statiegeld ervoor dat afval weer een grondstof wordt.’

Chloe schwizgebel

Laatste publicaties
over Afval & Vervuiling

Artikel

Studie: aanpak zwerfvuil helpt vooral fabrikanten van wegwerp

We slagen er niet in om het land schoon te krijgen. De Belgische straten, pleinen en parken blijven geplaagd door zwerfvuil. Uit een studie van milieuorganisatie RNB (Recycling Netwerk Benelux) blijkt dat België er niet in slaagt om een daling te realiseren. In Brussel en Wallonië is er zelfs geen betrouwbare data over de hoeveelheden en de samenstelling van het zwerfvuil.

Lees meer