Beleids-vernieuwing

Hoewel beleid vaak iets abstract lijkt, heeft het invloed op het leven van iedere burger. Het bepaalt van alles: van de maximale snelheid op de snelweg, tot de plastic vorkjes bij een afhaalrestaurant. Het milieubeleid waar wij aan werken komt vaak tot stand onder invloed van verschillende partijen. Maar wie heeft het precies voor het zeggen? En hoeveel macht hebben ze op de regelgeving? Om deze vragen te kunnen beantwoorden werken we bij Fair Resource Foundation aan de vraag hoe beleid tot stand komt. Ons doel is daarbij duidelijk: het opzetten van transparante en democratische beleidsprocessen die de belangen van een gevarieerde groep stakeholders meenemen en daardoor leiden tot ambitieus milieubeleid. 

Transparantie en inclusiviteit centraal

De wijze waarop beleid tot stand komt is in grote mate bepalend voor de uitkomst daarvan. Om tot goed-afgewogen beleid te komen moet rekening worden gehouden met diverse belangen, perspectieven, waarden en doelstellingen. Het kan dus niet zo zijn dat de (financiële) belangen van een bepaalde groep sterker worden meegewogen dan andere belangen. Hierbij maken we gebruik van concepten als inclusieve governance, sociale rechtvaardigheid, inclusieve beleidsvorming. We komen op voor de belangen van het milieu, terwijl we gelijktijdig erkennen dat bepaalde gemarginaliseerde groepen vaak harder geraakt worden door milieuvervuiling en klimaatverandering. Juist daarom is het cruciaal dat beleid op een inclusieve, transparante en democratische wijze tot stand komt. 

We zijn kritisch op de wijze waarop beleid tot stand komt en sporen beleidsmakers aan om transparantere en inclusievere beleidsprocessen op te zetten. Een van de manieren waarop we dat doen, is met het Weeffouten project. Hierbij kijken we naar systemische fouten in de opzet van beleid. Ook het project rond Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) kijkt kritisch naar de wijze waarop beleid tot stand komt. In dit project richten we ons specifiek op de gevolgen van de verschoven governancestructuur binnen UPV. 

milieubeleid met oog voor rechtvaardigheid

 

Fair Resource Foundation streeft naar milieubeleid dat erkent dat milieuproblemen in veel gevallen onevenredig zware gevolgen hebben voor bepaalde groepen, zoals mensen met een lager inkomens, etnische minderheden, en gemeenschappen in het globale zuiden. Om tot goed afgewogen beleid te komen, is het belangrijk allerlei factoren en belangen mee te wegen. We zien nog te vaak dat financiële belangen, van bijvoorbeeld grote bedrijven, voor het algemeen belang worden geplaatst. Dit leidt tot niet-duurzaam beleid, waarbij de kosten vaak op de maatschappij afgewend worden. 

Fair Resource Foundation streeft naar een nieuwe vorm van beleidsvorming, waarbij beslisstructuren transparanter en inclusiever zijn, waarbij het algemeen welzijn van de samenleving zwaarder meeweegt dan economische belangen, en waarbij rechtvaardigheid verdergaat dan de landsgrenzen.

.

Laatste publicaties
over Beleidsvernieuwing

Sorry, no content found.

Beleidsvernieuwing

Wil je meer weten over dit project?