Preventie

Het is beter om problemen te voorkomen dan ze achteraf te moeten oplossen. Dit geldt ook voor de onderwerpen waar Fair Resource Foundation aan werkt, zoals overproductie, vervuiling en het algehele verspillen van grondstoffen. Daarom richten we ons op preventie: het voorkomen van onnodige productie en consumptie. We denken na over vermindering van productie (bijvoorbeeld onnodige verpakkingen voorkomen) of anders consumeren (zoals reparaties bevorderen en deelsystemen aanmoedigen). 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

De laatste decennia zijn we steeds meer producten gaan gebruiken die we steeds sneller afdanken. Zo is het verpakkingsafval de afgelopen jaren met tientallen kilo’s per Europese inwoner gestegen en danken we meer dan tien kilo textiel per jaar af. De productie van al deze producten vereist een grote hoeveelheid grondstoffen, waarbij er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van fossiele grondstoffen. Als we willen toewerken naar een consumptie- en productiepatroon dat rekening houdt met de hoeveelheid grondstoffen die de aarde kan leveren, dan moeten we kritisch kijken naar de vraag hoe we dat willen bereiken. 

Om een consumptie- en productiepatroon te ontwikkelen dat rekening houdt met de gelimiteerde hoeveelheid grondstoffen van onze planeet, is een kritische blik noodzakelijk. Met ambitieus beleid, goede argumenten, en een grote dosis enthousiasme overtuigen we beleidsmakers en politici van het belang van preventie.  Het is niet alleen aan consumenten om kritisch te kijken naar hun consumptiegewoonten; complementair beleid is cruciaal om de stroom van producten in te dammen. Het steeds korter gebruiken van steeds meer producten leidt tot een onhoudbare berg afval. En daar kunnen preventiemaatregelen verandering in brengen.

de R-ladder als uitgangspunt 

Fair Resource Foundation gebruikt de R-ladder, ook wel de afvalhiërarchie genoemd, als basis voor de wijze waarop we ons werk inrichten. Het sturen op de hoogste treden van de R-ladder staat bij ons centraal. We erkennen dat hoogwaardige recycling essentieel is om materialen in de kringloop te houden, maar ons uitgangspunt is allereerst om grondstoffengebruik te voorkomen (preventie / refuse). Bij productie worden zo min mogelijk grondstoffen gebruikt (reductie) en bestaande producten gaan zo lang mogelijk mee (hergebruik, reparatie, refurbishment). Is de levensduur van een product ten einde? Dan wordt deze op hoogwaardige wijze gerecycled. Dat betekent dat materialen zoveel mogelijk worden gerecycled tot een grondstof die op eenzelfde manier kan worden toegepast als het oorspronkelijke product. 

We streven naar een nieuwe benadering van productie en consumptie die de uitputting van onze natuurlijke grondstoffen tegengaat, terwijl we tegelijkertijd sociale gelijkheid waarborgen. We streven ernaar alternatieven te bevorderen zonder enige vorm van sociale uitsluiting of uitbuiting. Het beëindigen van fast-fashion? Absoluut. Maar niet zonder zorg te dragen voor bestaanszekerheid voor degenen die in deze sector werken. Het stimuleren van hergebruiksystemen? Zeker, maar alleen als het betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is.

 

Laatste publicaties
over preventie

Artikel

Europese circulaire doelstellingen voor minder grondstoffengebruik zijn hard nodig  

Deze doelstellingen helpen producenten om het grondstoffengebruik voor hun producten terug te brengen. De beschikbaarheid van grondstoffen staat momenteel sterk onder druk door Putin’s oorlog in Oekraïne. Toen de covid-pandemie in 2020 in volle hevigheid toesloeg, gingen veel landen ‘op slot’. Het legde bloot hoezeer Nederland en de rest van Europa afhankelijk zijn van een constante grondstoffen-toevoer van buitenaf. Het containerschip de Ever Given, dat in 2021 vast kwam te

Lees meer
Artikel

RNB pleit voor preventiedoelstellingen in het Europese afvalbeleid

De Europese Commissie werkt momenteel aan een revisie van de Waste Framework Directive (WFD). De Waste Framework Directive bepaalt het algemene afvalbeleid voor alle Europese lidstaten. In de WFD worden recyclingdoelstellingen vastgelegd, wordt bepaald wanneer iets een secundaire grondstof genoemd mag worden, en het bevat regels voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Uitgangspunt hierbij is altijd de afvalhiërarchie (zie afbeelding 1). Europese lidstaten zijn volgens de WFD ook verplicht om deze hiërarchie

Lees meer

Wil je meer weten over dit onderwerp?