Pleiten voor echt statiegeld is logische volgende stap

by Rob Buurman | 11 juni 2019

Het Brussels retourpremiesysteem is ingewikkeld opgezet. Toch werden er al 40.000 blikjes mee ingezameld op een ruime maand tijd. Dit toont dat statiegeld werkt, zelfs met de handrem op. Voor het milieu is het wel belangrijk dat er wettelijk een echt statiegeldsysteem wordt ingevoerd, reageert milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux dinsdag op het voorstel van het NSZ om het Brussels retourpremieproject in heel België uit te rollen.

In het Brussels project krijgen mensen een aankoopbon van 5 cent per blikje uit het zwerfvuil dat ze binnenbrengen in een van de 3 Brusselse inzamelpunten. Die aankoopbon is gelimiteerd op 1,25 euro en kan slechts bij een zeer beperkt aantal winkels in Brussel worden ingeleverd.

In echte statiegeldsystemen, zoals in Duitsland en tientallen andere landen, gaat het echter om bedragen van 10 tot 25 eurocent per drankverpakking, die je in alle verkooppunten cash of als waardebon terugkrijgt. Het bedrag dat je terugkrijgt is niet gelimiteerd, analyseert Recycling Netwerk in een uitgebreide vergelijking van de systemen. De hoogte van het bedrag en het gemak waarmee je het statiegeld kan verzilveren in goed bereikbare winkels dragen in sterke mate bij tot het succes van statiegeld om de omgeving proper te houden.

“Het Brussels retourpremieproject is dus “statiegeld met de handrem op”. Er zijn allerlei beperkingen, die het succes afremmen. En toch werden er in de eerste 42 dagen 40.000 blikjes ingezameld volgens de cijfers van Bruzz. Het toont dus hoe groot het potentieel van een echt, volledig en algemeen ingevoerd statiegeldsysteem kan zijn in ons land”, concludeert Recycling Netwerk.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws zegt dat de handelaars terugschrikken voor investeringen in innamemachines. Nu is het zo dat een zelfstandige die verpakkingen uiteraard ook manueel kan innemen aan de kassa. En in Noorwegen is een handling fee voorzien waarbij de handelaar een financieel dekkende compensatie krijgt voor ieder flesje en blikje dat wordt ingenomen. Voor een eerlijk systeem is het belangrijk dat producenten van flesjes en blikjes mee betalen aan de kosten van de inname. Voor de winkeliers is statiegeld dan juist heel erg interessant, omdat ze zo extra klanten over de vloer krijgen.

“Het Brusselse project is interessant, maar het kan een goed uitgewerkt statiegeld niet vervangen. Om onze straten en natuur proper te krijgen is het noodzakelijk dat statiegeld algemeen via de wet wordt ingevoerd. Anders blijft er een handrem staan op het succes. Dat de zelfstandigen mee willen werken aan statiegeldsystemen is een belangrijk signaal voor de beleidsmakers. We roepen het NSZ dan ook op om de logische volgende stap te zetten en samen met ons en de Statiegeldalliantie te pleiten voor de algemene invoering van statiegeld in de regeerakkoorden van de drie gewesten”, besluit milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more