Fost Plus overdrijft: Belgische recyclagecijfers kloppen niet

by Chloe Schwizgebel | 15 november 2023

Fost Plus publiceert al jaren de meest spectaculaire recyclagecijfers. Voor sommige materialen halen we zelfs meer dan 100%. Hoe is het mogelijk dat we in België meer recyclen dan dat we consumeren? Hoe doen we dat terwijl er nog steeds zoveel zwerfvuil is? De cijfers werden al meermaals in vraag gesteld en bekritiseerd (Recover, 2018; RNB, 2018). Nu komt RNB met een gedetailleerd rapport dat duidelijk laat zien dat de cijfers van Fost Plus niet kloppen.

Dit rapport over de opgeklopte recyclagecijfers maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar de prestaties van Fost Plus. Deze serie van rapporten komt op een cruciaal moment: het 5-jarig contract van Fost Plus loopt eind dit jaar af. RNB raadt de Belgische overheid aan om scherpe voorwaarden te stellen aan een nieuwe erkenning.


Volledig rapport (EN)

Onrealistische cijfers

De Belgische recycling cijfers zijn goed. Maar niet zo goed als Fost Plus durft communiceren. Want beweren dat je 105 % van alle ferrometalen recycleert en zelfs 123 % van al het glas (rapport van 2022) is misleidend.

Fost Plus is creatief met de data. Ze vergelijken alles wat ze inzamelen voor recyclage met alleen wat hun leden op de markt brengen, wat niet de volledige Belgische verpakkingsmarkt is. Dus zo kom je aan torenhoge percentages.

Volgens onze berekeningen wordt momenteel 59% van ons PMD gerecycled, en niet 64,8% zoals Fost Plus beweert (zie het rapport voor de berekening). Er zou 18.000 tons extra PMD moeten worden gerecycled om echt 64,8% te halen. Dit zijn niet minder dan 900 miljoen plastic flessen.

Chloé Schwizgebel, RNB: “De creatieve boekhouding van Fost Plus moet stoppen. Het is belangrijk dat beleid wordt gevormd op basis van transparante en volledige gegevens. In de nieuwe erkenning voor Fost Plus moeten strikte regels komen over dataverzameling en rapportering.”

Hoe kan het beter?

Gaat Fost Plus nog vijf jaar door met het overdrijven van zijn recyclageresultaten? Dat mogen we niet toelaten. Daarom geven we in dit rapport concrete aanbevelingen voor de volgende erkenning. We raden onder andere aan:

  • Duidelijke regels, over wat in de berekening mag worden opgenomen voor recycling en selectieve inzameling. Deze moeten in overeenstemming zijn met de Europese normen, wat nog niet het geval is.
  • Transparante spreadsheats met volledige data, zoals in Duitsland (zie pg 21)
  • Echte focus op hogere recycleerbaarheid van verpakkingen (zie pg 10)
  • Financiële prikkels voor meer herbruikbare verpakkingen (zie pg 10)
  • Statiegeld om de retour te verhogen en zwerfvuil te vermijden

Fost Plus heeft al stappen gezet in de richting van betere recycling. Maar we hebben meer ambitie nodig, ook op het vlak van preventie en hergebruik (zie ons eerste rapport). We dringen er bij overheden op aan om de lat hoger te leggen voor Fost Plus, om te streven naar een echt circulair België.


Volledig rapport (EN)

Contact pers:

Chloé Schwizgebel, chloe@fairresourcefoundation.org, +31 6 43288231

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

De switch van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen is een belangrijke stap naar een échte circulaire economie. Zo stoppen we de verspilling van grondstoffen aan verpakkingen die we soms maar een paar minuten nodig hebben. Maar hoe zit het nu precies met de...

read more