70% van Europeanen voor verbod op plastic tasjes

by Rob Buurman | 2 februari 2012

In mei 2011 begon de Europese Commissie een zogenaamd ‘stakeholdersonderzoek’ om duidelijk te krijgen wat de mening van de Europeaan is ten aanzien van het terugdringen van het gebruik van plastic tasjes. Het onderzoek zou moeten leiden tot zo veel mogelijk ideeën en suggesties om, samen met een wetenschappelijke analyse, te leiden tot een beleidsstandpunt van de EC voor het EU-beleid. Inmiddels zijn de conclusies van de grootschalige enquête bekend.


Preventiemaatregelen
Maar liefst 74% van de ondervraagden vindt het nodig om preventiedoelstellingen van te stellen om afval van plastic tassen te reduceren, het liefst op Europees niveau (70%). Wel 71% is van mening dat een verbod op plastic tasjes een geschikte maatregel is. Daarnaast denkt 62% dat prijsmaatregelen kunnen leiden tot een reductie in het gebruik van plastic tasjes en 57% vindt dat prijsmaatregelen het beste op EU-niveau gedefinieerd moet worden.
Sommige lidstaten hebben al actie ondernomen om het gebruik van plastic draagtassen omlaag te brengen door prijsmaatregelen (belastingmaatregelen in Ierland en Denemarken), overeenkomsten met de detailhandel (België en Frankrijk waar de detailhandel een recyclevergoeding vraagt) en een verbod op bepaalde soorten tassen (Italië). Op EU-niveau zijn er echter geen specifieke maatregelen. In maart bespraken de EU-ministers van milieu de gevolgen van plastic draagtassen voor het milieu en uit de door hen geformuleerde bezorgdheid bleek de behoefte aan doelmatige EU-maatregelen [AfvalOnline, 2011].
Bioplastics
In het onderzoek werden ook diverse vragen over bioplastics aan het publiek voorgelegd. De belangrijkste conclusies zijn dat slechts 12% van de ondervraagden denkt dat de voorwaarden voor biodegradeerbare en composteerbare plastics in het Europese Packaging Directive voldoende zijn. Ook blijkt 77% van mening dat een EU-label nodig is om de zichtbaarheid van biodegradeerbare verpakkingsproducten te vergroten. Recycling Netwerk doet onderzoek naar de daadwerkelijke bio-afbreekbaarheid van deze plastics. Vaak is de voorwaarde dat de plastics afbreken in voor het oog niet waarneembare plastics (microplastics), maar dat wil niet zeggen dat het plastic compleet is afgebroken en kan dus nog steeds schadelijk zijn voor dier en milieu.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more