Brief aan Tweede Kamer toont groot draagvlak om statiegeld op blik direct te besluiten

by Rob Buurman | 1 december 2020

“Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 37 reacties ontvangen naar aanleiding van de internetconsultatie. Particulieren zijn in hun reacties overwegend voor het invoeren van statiegeld op blikjes en vinden het een logische stap in het tegengaan van zwerfvuil. Een groot deel van deze reacties pleit ervoor direct tot invoering te besluiten”, luidt het in de brief van de regering aan de Tweede Kamer.

Verschillende gemeenten hebben inbreng geleverd op het besluit, aldus de Kamerbrief. Zij vragen het besluit voor statiegeld op blikjes naar voren te halen zodat het nog binnen deze regeerperiode valt, omdat uit de zwerfafvalmonitor nu al geconcludeerd kan worden dat de benodigde daling niet gehaald gaat worden en dat statiegeld op blikjes daarmee onvermijdelijk is. Ook vragen gemeenten om zuivel en sappen mee te nemen in de voorgenomen statiegeldregeling op blikjes, en pleiten verschillende gemeenten voor een innameverplichting voor verkooppunten.

Ook de Consumentenbond vraagt om het besluit nog binnen deze regeerperiode te nemen. De consumentenorganisatie benadrukt verder dat een innameverplichting voor verkooppunten, en een inclusief systeem met statiegeld op alle drankblikjes, nodig zijn voor het gemak van de consumenten.

De ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders LTO Nederland vraagt aandacht voor het dierenleed dat veroorzaakt wordt door zwerfafval van blikjes. Een aantal veehouders heeft ook individueel gereageerd en pleit voor invoering van statiegeld op blikjes om dierenleed te voorkomen.

Recycling Netwerk Benelux heeft samen met Natuur & Milieu, de Plastic Soup Foundation, de Plastic Soup Surfer, Greenpeace en Stichting de Noordzee een reactie ingediend. Zij pleiten er eveneens voor om het beslismoment voor statiegeld op metalen drankverpakkingen naar voren te halen, zodat het besluit nog binnen deze regeerperiode valt. Het aantal blikjes in het zwerfafval daalt immers niet, maar stijgt, zo bleek eerder uit de tellingen van Rijkswaterstaat.

De zes milieuorganisaties vragen dat de 90% gescheiden inzamelingdoelstelling voor blik die in het ontwerpbesluit staat, strikt wordt nageleefd. Ze vragen verder een innameplicht voor verkooppunten, het opnemen van blikjes met sappen en zuivel en knijpzakjes in de regeling, en een statiegeldbedrag van minimum 25 cent. Recycling Netwerk Benelux diende haar reactie samen met de vijf andere milieuorganisaties in op 9 november.

Zowel de gemeenten, de Consumentenbond als de milieuorganisaties pleiten er voor om alternatieve inzameling, zoals inzameling via pmd-afval, niet mee te tellen bij het halen van de 90% gescheiden inzameldoelstelling.

Opvallend: het Afvalfonds, lange tijd een hevige tegenstander van statiegeld, verzet zich niet langer tegen statiegeld op blik op zich, blijkt uit de Kamerbrief, maar gaat nu inhoudelijk de discussie aan over de inzameldoelstelling.

Uit het overzicht van de reacties blijkt dat twee betrokken brancheorganisaties verder willen met statiegeld op blik.

Metalen Verpakkingen Nederland (MVN), de brancheorganisatie van fabrikanten van metalen verpakkingen, stapt mee in het idee en stelt onder meer voor om het besluit voor statiegeld op blikjes te laten gelden voor alle metalen drankenblikjes, inclusief de blikjes met zuiveldranken en sappen, om verwarring te voorkomen voor de burger. De MVN vindt dat een inzamelverplichting voor (bijna) alle verkooppunten passend zou zijn.

Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN) is voorstander van een snel besluit en is van mening dat al vanaf de start in 2021 het nieuwe Nederlandse statiegeldsysteem voor plastic flesjes geschikt moet zijn voor de inname van drankblikjes.

“Het overzicht van de reacties toont duidelijk dat het draagvlak enorm is om nu meteen te beslissen dat er statiegeld op blikjes komt. Gemeenten, consumenten, milieuverenigingen, belangrijke namen uit de industrie en veehouders pleiten er unisono voor in hun reactie op het ontwerpbesluit statiegeld op blik. Meer dan 150 gemeenten, bedrijven en organisaties vragen ook publiek om statiegeld op blik direct te beslissen, via de “Statiegeld Yes We Can!”-campagne van de Statiegeldalliantie. We hopen dat deze vraag, die uit alle hoeken van de samenleving komt, positief wordt beantwoord door de Tweede Kamer, het kabinet en de staatssecretaris”, besluit milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux.

Morgen/woensdag wordt het statiegeld op blikjes en metalen drankverpakkingen besproken in het Algemeen Overleg Circulaire Economie in de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil de voorhang voor het kerstreces afronden, zodat het ontwerpbesluit voor advies naar de Raad van State kan, schrijft ze in haar brief aan de Tweede Kamer.

Alle openbare reacties op de internetconsultatie zijn hier te lezen: https://www.internetconsultatie.nl/besluit_maatregelen_metalen_drankverpakkingen/reacties/datum

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more