Kostenplaatje afschaffing statiegeld deugt niet

by Rob Buurman | 26 maart 2012

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en staatssecretaris Atsma bedienen zich van een groot aantal onjuiste gegevens en aannames in hun pleidooi voor afschaffing van statiegeld. Zij doen de kosten van het statiegeldsysteem een factor twee hoger voor dan deze werkelijk zijn, terwijl het alternatieve systeem juist veel te rooskleurig wordt voorgesteld. Dit stelt Recycling Netwerk, de coalitie van milieuorganisaties die zich inzetten voor een beter materialenbeleid.


De gemeenten zijn onlangs in aanvaring gekomen met Atsma over het plan om statiegeld af te schaffen. Volgens de staatssecretaris is inzameling met statiegeld inefficiënt en ‘peperduur’. De meerderheid van de gemeenten vindt echter dat eerst moet blijken of het bedrijfsleven wel de recyclingdoelstellingen gaat halen, en bepleit uitstel van de beslissing tot 2015.
Dat getwijfeld moet worden aan de opgave van de recyclingprestaties door het bedrijfsleven, wordt beaamd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het milieuministerie. Volgens een recent ILT-onderzoek zijn er “nogal wat aanwijzingen” die suggereren dat de huidige hergebruikscijfers te hoog zijn voorgesteld.
Voor het bepalen van de kosten van het statiegeldsysteem wordt voornamelijk gebouwd op een conceptrapport dat inmiddels een jaar oud is en dat is geschreven in opdracht van brancheorganisaties CBL (supermarkten) en FNLI (levensmiddelen). Deze organisaties zijn de grootste pleitbezorgers van afschaffing van statiegeld. Volgens Recycling Netwerk is het rapport volstrekt ongeschikt om beleid op te baseren.
“Het statiegeldrapport van deze BV onder de vleugels van Wageningen University geeft zelf al een zeer sterke relativering van de door hen berekende kosten. Het rapport waarschuwt er ook voor dat de bedragen alleen richtinggevend mogen worden gebruikt. Het is beschamend dat men een kostenvergelijking baseert op zo’n onvoldoende stuk en dat dan legt naast een gekleurd A-4tje over een toekomstig ideaal systeem.” zegt Robbert van Duin, voorzitter van Recycling Netwerk. “Geen wonder ook dat het rapport nooit eerder naar buiten is gebracht. Dat het nu toch wordt aangewend door het kamp van de afschaffers, toont aan dat zij de argumenten niet aan hun zijde hebben.”
Waar de gemeenten officieel uitstel tot 2015 willen, vindt Robbert van Duin dat statiegeld überhaupt niet moet worden afgeschaft. “Het is al jaren het beste inzamelsysteem met de meeste milieuwinst tegen de laagste kosten. Onze analyse laat zien dat de kostenvergelijking van Atsma is gebaseerd op onterecht toegerekende kosten en veel onjuiste aannames. Onze correcties leiden tot de conclusie dat afschaffing van statiegeld juist tot hogere kosten per ingezamelde fles gaat leiden en we zijn ervan overtuigd dat onafhankelijk onderzoek dat ook zal aantonen. Wij blijven dan ook pleiten voor een zakelijke benadering van statiegeld door overheid en bedrijfsleven.”
Recycling Netwerk steunt, samen met de gemeenten en diverse afvalbedrijven, de petitie “Een echte held kiest statiegeld”. Op de website www.echteheld.nl hebben intussen ruim 18.000 Nederlanders aangegeven dat zij voor uitbreiding van het statiegeldsysteem zijn.

Brief van Recycling Netwerk aan de commissie I&M
Notitie “Hoe zit het echt: kosten inzameling PET-flessen”

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more