Wie pakt het op? Brief milieubeweging aan staatssecretaris Mansveld

by Rob Buurman | 18 juni 2015

De Nederlandse milieubeweging is zeer verheugd dat statiegeld op grote plastic flessen niet mag worden afgeschaft. Het antwoord op de vraag “hoe nu verder” is zonneklaar: met betere regelgeving en ook statiegeld op kleine plastic flesjes.

Er is jarenlang gesproken over afschaffing, maar het verpakkende bedrijfsleven en de supermarktsector voldeden keer op keer niet aan afspraken over de aanpak van verpakkingen en verpakkingsafval. Vorige maand liet Recycling Netwerk al zien dat weer niet was voldaan de een cruciale afspraak over het uitbannen van PVC-verpakkingen. Voor staatssecretaris Wilma Mansveld (milieu) blijkt de maat nu vol. Recycling Netwerk, dat op dit terrein de milieubeweging vertegenwoordigt, steunt van harte haar besluit om de afschaffing van statiegeld voor onbepaalde tijd op te schorten.

In een gezamenlijke brief aan Mansveld wordt mede namens o.a. Greenpeace, Milieudefensie en de gezamenlijke Natuur- en Milieufederaties benadrukt dat het statiegeldsysteem dringend aan een update toe is. Robbert van Duin, voorzitter Recycling Netwerk zegt daarover: “Door de slepende discussie over wel of geen afschaffing van statiegeld is de ontwikkeling van het systeem zelf en de regelgeving er omheen verwaarloosd. Innovaties zoals in Duitsland en Scandinavische landen zijn nagelaten, logistieke innovaties die konden zorgen voor meer gemak voor de consument en de supermarkten zijn niet overwogen. En toen begin dit jaar het Productschap Dranken werd opgeheven is de daardoor vervallen statiegeld-verordening vervangen door een houtje-touwtje-regeling.”

Maar nog crucialer acht de milieubeweging de toename van kleine plastic flesjes, zowel in de winkelschappen als in het milieu. Robbert van Duin: “Kleine petflesjes, waarop geen statiegeld wordt geheven, zijn de afgelopen vijftien jaar steeds vaker verkocht. Inmiddels gaan er meer kleine dan grote frisdrank- en waterflessen over de toonbank. Juist die flesjes gebruikt men vaak buitenshuis en je ziet ze dan ook overal slingeren. Akelig, en een bron van dierenleed en plastic soup. En dan ben ik nog niet over de blikjes begonnen.”

In een recente studie uit Vlaanderen naar de haalbaarheid en kosten van een Vlaams statiegeldsysteem is dan ook de aanbeveling te vinden dat statiegeld het best wordt gemodelleerd naar het succesvolle Duitse of Scandinavische model, en niet het “relatief inefficiënte Nederlandse systeem”.

Robbert van Duin: “Wij hopen dat de retourname van drankverpakkingen nu snel en effectief wordt geregeld. Wij verzoeken de staatssecretaris daarom om paragraaf 6 van het Verpakkingenbesluit, een wetsartikel dat al bestaat maar ‘slapend’ is, van kracht te laten worden en zodanig in te vullen dat statiegeld op plastic flessen voor frisdrank en water adequaat wordt geborgd.”


Bijlage: brief milieubeweging aan staatssecretaris Mansveld

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more