Steeds meer statiegeld in de Verenigde Staten

by Rob Buurman | 10 februari 2011

In steeds meer staten en gebieden van de Verenigde Staten zijn statiegeldregelingen op drankverpakkingen van kracht en ook worden bestaande regelingen steeds meer uitgebreid, waarbij ook waterflessen, sportdranken en dergelijke onder de regeling worden gebracht. De regelingen lopen uiteen per staat of bestuursregio. Hieronder enkele recente voorbeelden, waarbij na jarenlang touwtrekken het pleit is beslecht ten gunste van het statiegeldsysteem, of waar dit kansrijk is te gebeuren. Momenteel is in 11 staten een statiegeld-regeling (‘Bottle Bill’) van toepassing. In 10 staten zijn regelingen in vergaande staat van voorbereiding.

Guam

Op 30 december 2010 werd op het eiland Guam (geen staat) statiegeld van kracht, ter grootte van 5 dollarcent. Dit ging niet zonder slag of stoot. In juni 2009 werd het voorstel dat tot de wet leidde aangenomen en dat was de derde keer in een periode van ruim 6 jaar dat het onderwerp door senator Muna Barnes aan de orde was gesteld. Nadat in juni 2009 ook het Amerikaanse leger bereid was om mee te werken aan de uitvoering, kon de maatregel worden ingevoerd. Guam is een eiland met circa 180.000 inwoners in de Stille Oceaan, en behoort tot de Verenigde Staten. Het eiland is ongeveer zo groot als Texel. Op het eiland zijn meerdere grote militaire bases, circa 40% van het grondoppervlak is in beheer bij het leger van de VS. Het statiegeld zal worden gestort in een “Beverage Container Recycling Deposit Fund”. Tachtig procent hiervan wordt weer uitgekeerd als statiegeld (4 ct), de overige 20% dient voor de bekostiging van administratie- en communicatiekosten. In feite is dus sprake van een soort combinatie van verpakkingenbelasting en statiegeld. Senator Muna Barnes: “This bill is not just an environmental issue. It is also an economic issue. Residents will be proactively engaged in reducing the litter on our beaches, roadways and jungles. This legislation will help alleviate the burden placed on the Tourism Attraction Fund and other tax dollars spent on removing and reducing litter. It will encourage the development of young entrepreneurs who will enter into public private partnerships while improving our environment and stimulating our economy. The Bottle Bill is the first step our youth will take toward jobs of the future… green jobs…”

New York

In New York bestaat al sinds 1982 een statiegeldregeling op de verpakkingen van koolzuurhoudende dranken. Sinds oktober 2009 zijn ook waterflessen onder het regime van de regeling gekomen. De leveranciers van gebotteld drinkwater hebben de uitbreiding van de statiegeldregeling vergeefs aangevochten; wel heeft de door hen gestarte juridische procedure tot 5 maanden vertraging geleid. De uitbreiding van het regime is succesvol, ook voor de regering, die de inkomsten uit statiegeld flink zag toenemen. In de staat New York gaat 80% van het ongeclaimde deel uit het statiegeld-fonds naar de staat.

Massachusetts

Ook in Massachusetts bestaat sinds 1982 een statiegeldregeling op verpakkingen van koolzuurhoudende dranken. Er zijn goede vooruitzichten dat na een strijd van 15 jaar, de statiegeldregeling wordt uitgebreid. Ook verpakkingen van water, sport- en fruitdranken komen naar verwachting onder de regeling. Eén van de argumenten hierbij wordt gevormd door de grote verschillen in recyclingpercentage tussen de flessen die via het statiegeldsysteem worden ingenomen (meer dan 70% reycling) en de overige flessen (20% recycling). Een ander argument wordt gevormd door de besparing op het opruimen van zwerfafval door gemeenten.

Texas

Zelfs in Texas is sprake van de invoering van een Bottle Bill Act in 2011. In de vorm van een burgerinitiatief pleit een alsmaar grotere groep mensen voor de invoering van een statiegeldregeling. De problematiek van zwerfvuil in waterlopen en natuurgebieden en de toenemende vervuiling van de Golf van Mexico zijn een belangrijke aanleiding.

Lees verder:
GuamNew YorkMassachusettsTexas

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more