Grondstoffenbeleid
Nederland’s grondstoffenstrategie: Belangrijk voor digitale- en energietransitie, maar gemiste kans voor ‘minder productie en consumptie’

Nederland’s grondstoffenstrategie: Belangrijk voor digitale- en energietransitie, maar gemiste kans voor ‘minder productie en consumptie’

De Nationale grondstoffenstrategie richt zich op leveringszekerheid van grondstoffen op de middellange (ofwel relatief korte) termijn voor de eigen Nederlandse economie. Een gemiste kans is het niet agenderen van een strategie voor minder grondstoffengebruik door...

Lees meer

Wettelijke doelstellingen moeten producenten helpen minder grondstoffen te gebruiken

Wettelijke doelstellingen moeten producenten helpen minder grondstoffen te gebruiken

De Nederlandse overheid wil dat producenten hun producten verduurzamen. Daar hebben ze houvast en zekerheid voor nodig. Daarom zijn er samenhangende wettelijke doelstellingen nodig voor vooreerst minder gebruik van producten, daarna meer hergebruik van producten en tenslotte meer en betere recycling. Dat schrijft een groep Nederlandse wetenschappers die op initiatief van Recycling Netwerk en Het Groene Brein een rapport schreven hoe de Nederlandse overheid zulke doelstellingen kan vaststellen.

Lees meer