Preventie
Wettelijke doelstellingen moeten producenten helpen minder grondstoffen te gebruiken

Wettelijke doelstellingen moeten producenten helpen minder grondstoffen te gebruiken

De Nederlandse overheid wil dat producenten hun producten verduurzamen. Daar hebben ze houvast en zekerheid voor nodig. Daarom zijn er samenhangende wettelijke doelstellingen nodig voor vooreerst minder gebruik van producten, daarna meer hergebruik van producten en tenslotte meer en betere recycling. Dat schrijft een groep Nederlandse wetenschappers die op initiatief van Recycling Netwerk en Het Groene Brein een rapport schreven hoe de Nederlandse overheid zulke doelstellingen kan vaststellen.

Lees meer