Minister legt noodkreet recyclingsector naast zich neer

by Rob Buurman | 9 november 2009

Minister Cramer komt niet tegemoet aan het dringende vraag om hulp, die de recyclingsector samen met het Recycling Netwerk haar afgelopen september gezamenlijk in hun brandbrief stelden (zie ook het nieuwsbericht hierover). Steeds meer goed te recyclen afval dreigt in de verbrandingsoven te verdwijnen door de overcapaciteit aan verbrandingsovens. En dat druist in tegen de milieudoelstellingen die we met zijn allen hebben.

Volgens Cramer is er geen sprake van overcapaciteit op de markt, zo schrijft ze in een brief terug aan de BRBS, een van de brancheorganisaties uit de recyclingsector. Sterker nog, volgens haar is er sprake van een evenwicht tussen de verbrandingscapaciteit en het aanbod brandbaar restafval. Verdere uitbreiding van de capaciteit vindt ze daarom niet acceptabel en ze wil met de afvalverbrandingssector een moratorium daarop afspreken. Verder, stelt ze in de brief, worden er niet onnodig herbruikbare afvalstoffen verbrand in ons land. Ze wijst daarvoor naar een onderzoek van de VROM Inspectie van afgelopen zomer onder zeven van de in totaal elf verbrandingsovens.

Onbalans

De recyclingsector en milieubeweging zien juist dat de markt voor verbranden van afval het afgelopen jaar volledig in onbalans is geraakt. Er komt steeds meer verbrandingscapaciteit bij, terwijl door de economische recessie de hoeveelheid afval daalt. Dit leidt tot dalende tarieven, ondermeer omdat verbrandingsovens zich contractueel hebben verplicht tot het leveren van energie. De afgelopen maanden is in openbare aanbestedingen het tarief bijna gehalveerd tot een niveau van beneden de 60 euro per ton. Binnen de afvalsector en de milieubeweging heeft men zeer ernstige twijfels of de prijs die nu de markt vormt een reële prijs is en maakt men zich grote zorgen over de milieugevolgen. In vergelijking met verbranden, levert recycling een drie maal zo hoge bijdrage aan de reductie van broeikasgassen. Daarnaast blijven steeds schaarser wordende grondstoffen behouden, die anders in rook opgaan.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

De switch van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen is een belangrijke stap naar een échte circulaire economie. Zo stoppen we de verspilling van grondstoffen aan verpakkingen die we soms maar een paar minuten nodig hebben. Maar hoe zit het nu precies met de...

read more