Plastic flessen met sap eindelijk welkom in het statiegeldsysteem

by Rob Buurman and Suze Govers | 21 februari 2022

Milieuorganisatie Recycling Netwerk is erg blij met deze ontwikkeling. “Dit betekent dat er op meer plastic flessen statiegeld komt en dit gaat verspilling van grondstoffen en milieuvervuiling tegen. We drongen er al jaren op aan. We zijn blij dat deze logische stap vandaag genomen is”, aldus Recycling Netwerk.

Het statiegeldbesluit van 2020 stelde dat er alleen statiegeld geheven moest worden op plastic flessen met frisdrank en water, waardoor flessen met sap zijn uitgezonderd van de wettelijke verplichting. Recycling Netwerk protesteerde hier vanaf het begin tegen. Sapflessen vormen samen een groot marktaandeel. Landen als Denemarken en Finland tonen bovendien aan dat sap prima mee kan draaien in een statiegeldsysteem. Consumentenprogramma Kassa van BNNVARA besteedde er enkele uitzendingen aan, omdat deze uitzondering ook tot verwarring en onbegrip leidde onder consumenten.

Afgelopen november diende Recycling Netwerk Benelux een handhavingsverzoek in bij de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT), omdat er veel dranken zonder statiegeld in de schappen stonden die een sap leken te zijn, maar die eigenlijk onder de wettelijke definitie van frisdrank vallen: een drank met een bestanddeel sap, met daaraan water en suiker toegevoegd. In januari gaf de ILT ons gelijk. Met deze uitspraak moesten de drankenproducenten en supermarkten ook statiegeld invoeren op alle sappen waaraan water en suiker was toegevoegd. Dit is een meer correcte toepassing van de statiegeldwet, en betekent dat er in de praktijk op meer plastic flessen statiegeld komt.

We hebben bij deze uitspraak al aangekaart dat de uitzondering voor sappen nu helemaal geen steek meer hield. Bovendien is het voor het milieu nodig dat Nederland gaat naar statiegeld op alle drankverpakkingen, zonder onderscheid of uitzonderingen op basis van de inhoud van de verpakking. “De verpakkingen vervuilen het milieu, los van welke drank erin heeft gezeten. Dus haal die ongefundeerde uitzondering voor sap er gewoon uit” concludeerden we toen.

Ook vanuit de politiek werd hierom gevraagd, het meest recent door GroenLinks die een motie indiende om de uitzondering voor sappen uit de wetgeving te halen. De staatssecretaris ontraadde deze motie met verwijzing naar de evaluatie van het statiegeldsysteem in 2024.

Sapproducent Innocent voerde vanaf de start van statiegeld op kleine plastic flesjes campagne om bij het statiegeldsysteem te mogen. Zij kregen van de staatssecretaris te horen dat ze vrijwillig mochten aansluiten, maar moesten wachten op toestemming van Statiegeld Nederland.

Alle aandacht voor het onderwerp en de breed maatschappelijke druk heeft duidelijk alsnog zijn vruchten afgeworpen. Vandaag kondigde Raymond Gianotten, directeur bij Statiegeld Nederland, aan dat producenten van sap vanaf nu vrijwillig deel kunnen nemen aan het systeem. Supermarkt Albert Heijn reageert als eerste supermarkt dat zij binnenkort op al haar plastic flessen met sap ook statiegeld zal invoeren om het overzichtelijk te houden voor de consument.

Recycling Netwerk is blij met deze logische stap in het statiegelddossier en bedankt alle actoren die hebben meegeholpen dit voor elkaar te krijgen.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more