Statiegeld

Het eerste statiegeldsysteem werd meer dan 200 jaar geleden ingevoerd in Dublin. Het is dus verre van nieuw. Er wordt extra waarde aan de verpakking gegeven, wat voor consumenten werkt als een stimulans om het in de winkel terug te brengen, vanwaar het kan worden gerecycled of hergebruikt. Dit systeem heeft bewezen het zwerfafval te verminderen en de consistentie van hoogwaardige recycling en gescheiden inzameling te verhogen. Alle reden voor ons om dit de standaard te maken!

Statiegeld – waar hebben we het precies over?

In veel landen is statiegeld een milieumaatregel die zo oud is als de tijd zelf. Het is een van de snelste en gemakkelijkste maatregelen om verpakkingen in het zwerfafval te verminderen, recycling te verbeteren en over te stappen op hergebruik. Je gaat naar de winkel, betaalt statiegeld voor je drankje en krijgt het terug als je het terugbrengt naar de winkel. Een no brainer, toch?

Was het maar zo eenvoudig. In zowel Nederland als België was er grote weerstand vanuit de industrie en de overheid tegen vooruitgang op dit gebied. In Nederland is het systeem eindelijk uitgebreid naar kleine plastic flessen (juli 2021) en blikjes (april 2023). België moet het nog invoeren.

 

Nederland

In Nederland bestaat al bijna tien jaar een statiegeldsysteem voor grote plastic flessen, maar ons team heeft meegewerkt aan de uitbreiding naar kleine plastic flessen in juli 2021 en blikjes in april 2023. De resultaten op het gebied van zwerfafval waren snel. We werken nu aan de verbetering van het systeem, zodat het de vruchten kan plukken die we in andere landen zien.

Belgium

In België bestaat er wel vrijwillig statiegeld op herbruikbare bierflesjes, maar nog geen systeem voor plastic flesjes en blikjes. De Belgische industrie is van oudsher tegen de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes. Regionale overheden hebben echter, met onze steun, de deur opengezet voor deze milieumaatregel. En hoewel de beslissing op zich laat wachten, groeit de steun voor statiegeld. 3 Belgen op 4 willen een statiegeldsysteem op plastic flesjes en blikjes. Daarom werken we samen met consumentenorganisaties, milieu-ngo’s en zelfs boerenorganisaties aan de invoering van het systeem op nationaal niveau.

Title

De Statiegeldalliantie strijdt voor de invoering van een statiegeldsysteem in zowel Nederland als België. Meer dan 1300 partners, waaronder honderden gemeenten, banken, boeren- en consumentenorganisaties en NGO’s steunen de invoering van zo’n systeem in zowel Nederland als België, onder het motto “Yes We Can!”.

Europa

Met onze expertise die we hebben opgedaan door jaren aan dit onderwerp te werken, zijn we ook betrokken op Europees niveau. Door de verplichte invoering van statiegeld in de aankomende Verordening Verpakking en Verpakkingsafval en door het leiden van een taskforce binnen de beweging Break Free From Plastic, willen we statiegeld in alle Europese landen stimuleren.

Statiegeld als opstap naar hergebruik

Last but not least zien we de invoering van statiegeld op single-use niet als einddoel. Zelfs niet in de buurt! Het is een stimulans die, met het juiste beleid, zoals belastingheffing, de weg kan banen naar hergebruiksystemen. Zodra het positieve gedrag van het terugbrengen van de verpakking is bereikt, is het gemakkelijker om over te stappen op herbruikbare of navulbare verpakkingen en het tijdperk van eenmalig gebruik te beëindigen

Laatste artikelen
over Statiegeld

Artikel

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

Lees meer

Het  Project Statiegeld team

Karl Beerenfenger

Projectmedewerker Mission Reuse en Peuken

Karl.beerenfenger@fairresourcefoundation.org

Karl Beerenfenger

Projectmedewerker Mission Reuse en Peuken

Karl.beerenfenger@fairresourcefoundation.org

Karl Beerenfenger

Projectmedewerker Mission Reuse en Peuken

Karl.beerenfenger@fairresourcefoundation.org

Karl Beerenfenger

Projectmedewerker Mission Reuse en Peuken

Karl.beerenfenger@fairresourcefoundation.org