Recycling Netwerk waarschuwt voor te sterke inperking milieu-onderzoek kunstgrasvelden

by Rob Buurman | 2 februari 2018

Recycling Netwerk maakt zich zorgen over een aantal dreigende tekortkomingen. De milieuorganisatie heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgeroepen het nieuwe RIVM-onderzoek op een aantal cruciale punten niet in te perken.

“Het is goed dat het Ministerie van I&W heeft besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de milieusituatie rond deze kunstgrasvelden. Wij onderschrijven het belang van een snelle oplevering van onderzoeksresultaten. Maar we plaatsen wel kanttekeningen bij dit onderzoek van slechts 10 van de ruim 2.000 kunstgrasvelden. Het gaat er onder meer om welke sportvelden en welke emissies worden onderzocht”, zegt Robbert van Duin van Recycling Netwerk.

Selectie

In een uitgebreide brief aan het Ministerie van I&W noemt Recycling Netwerk diverse punten die meer of betere aandacht behoeven. De onderzoeksresultaten worden sterk bepaald door de selectie van de sportvelden die zullen worden onderzocht.

Bij die selectie moet volgens Recycling Netwerk goed rekening worden gehouden met de grote verschillen die er zijn tussen de verschillende locaties. Het gaat daarbij zowel om verschillende soorten rubberafval die kunnen zijn gebruikt, als om verschillende kenmerken van de locaties zelf, zoals bijvoorbeeld de bodemgesteldheid ter plaatse.

De milieuorganisatie benadrukt verder dat het niet alleen mag gaan om de milieugevolgen van rubberafval dat op het kunstgras is opgebracht, maar ook om de effecten van rubberafval dat in de funderingslaag onder de kunstgrasmat is verwerkt.

Een ander belangrijk punt is dat het onderzoek alle relevante emissies zou moeten bestuderen, dus naast bijvoorbeeld de emissies van zink en PAKs ook de emissie van minerale olie.

Tot slot wijst de milieu-organisatie op seizoensinvloeden die het moeilijk maken om op basis van kortlopende emissiemetingen te komen tot betrouwbare jaarcijfers en op de noodzaak van een check op het verlies van componenten zoals zink uit het langer liggende rubbergranulaat.

Met dit onderzoek zou dan moeten worden vastgesteld of en hoe een eventueel vervolgonderzoek kan worden beperkt tot een selectie uit hopelijk hooguit een paar honderd of misschien enkele tientallen verdachte velden, besluit Robbert van Duin.

Lees hier de volledige brief van Recycling Netwerk aan het ministerie van I&W.

 

 

Meer informatie:

Robbert van Duin

voorzitter Recycling Netwerk

robbertvanduin@recyclingnetwerk.org

 

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

De switch van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen is een belangrijke stap naar een échte circulaire economie. Zo stoppen we de verspilling van grondstoffen aan verpakkingen die we soms maar een paar minuten nodig hebben. Maar hoe zit het nu precies met de...

read more