Resultaten na 2 jaar kunststofinzameling in Breda

by Rob Buurman | 2 februari 2012

Meer dan 60% van de inwoners van Breda doet niet of nauwelijks mee aan het inzamelen van plastic verpakkingsafval. Een enquête van eind 2011 wijst uit dat 29% van de inwoners (vrijwel) altijd plastic scheidt van het overig afval. Daarnaast zegt 10% meestal wel te scheiden, maar soms niet. Het overige deel scheidt het plastic afval meestal niet of nooit. Opvallend is dat maar liefst 44% van de inwoners nooit plastic afval scheidt.


De gemeente Breda lanceerde, zoals de meeste Nederlandse gemeenten, op 1 januari 2010 een inzamelsysteem voor plastic verpakkingsafval. In eerste instantie waren 10 containers geplaatst, maar die hoeveelheid werd al snel uitgebreid naar 51. Wegens leveringsproblemen van de containers werd pas vanaf maart 2010 redelijk wat plastic afval ingezameld. Met deze opstartperiode van 2 maanden in het achterhoofd valt op dat het inzamelresultaat van het jaar 2010 (ca. 450 ton) niet veel verschilt van het inzamelresultaat van 2011 (ca. 530 ton). En dat terwijl er 8 inzamelcontainers zijn bijgeplaatst in 2011. Daarmee wordt duidelijk dat de investering in extra infrastructuur nog nauwelijks heeft geresulteerd in een hogere opbrengst.
De inspanningen van de burgers in Breda zorgden in 2011 voor een opbrengst van 532 ton plastic afval, wat 7,2 kilo per huishouden betekent. Uit de sorteeranalyses van Agentschap NL blijkt dat een gemiddeld Nederlands huishouden minstens 50 kilogram plastic verpakkingen afdankt per jaar. Uit de enquête in Breda komt naar voren dat 20% van de burgers altijd al het plastic afval gescheiden inlevert. Dit op zich zou dus al moeten resulteren in een inzameling van 10 kilo per huishouden met daarnaast nog de opbrengst van burgers die meestal of soms hun plastic inleveren. Het verschil tussen deze cijfers zou het resultaat kunnen zijn van het sociaal wenselijke beantwoorden van de enquête. Hoe dan ook, het inzamelresultaat van de gemeente Breda in 2011 verschilt niet veel van het gemiddelde resultaat van gemeenten met een gelijksoortig inzamelsysteem en stedelijkheidsfactor in 2010! Dat was 6,6 kilo per huishouden. Hoewel de gemeente blij is dat ‘zo’n 30% van de inwoners al helemaal in het systeem zit’, blijkt er dus nog veel te winnen voor Breda. De gemeente zal in 2012 dan ook inzetten op communicatie richting de burgers.
Milieuwethouder Wilbert Willems van de gemeente Breda geeft aan niet verder te investeren in het inzamelsysteem voor plastic verpakkingen in zijn gemeente. Eerst moet maar eens duidelijk worden welke vergoedingen het Rijk gaat verstrekken voor het inzamelen van verpakkingen, vindt hij.
Bronnen:
1) ‘Bredanaar went langzaam aan inzamelen plastic afval’, 30 januari 2011, Breda Vandaag
2) Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2010, Agentschap NL
3) ‘Kunststofinzameling opnieuw doorgelicht’, maart 2011, Recycling Netwerk
4) ‘Verpakkingen en statiegeld’, 14 januari 2012, weblog wethouder W. Willems

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

De switch van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen is een belangrijke stap naar een échte circulaire economie. Zo stoppen we de verspilling van grondstoffen aan verpakkingen die we soms maar een paar minuten nodig hebben. Maar hoe zit het nu precies met de...

read more