Senaat vraagt regeringen in België snel statiegeld in te voeren

by Rob Buurman | 24 november 2017

 

Milieuorganisatie Recycling Netwerk is dan ook verheugd met de bijna kamerbrede stemming met van de resolutie voorgesteld door senatoren van sp.a, MR, CD&V, Open VLD en Groen.

De bal ligt nu in het kamp van de Belgische, Waalse, Brusselse en Vlaamse regeringen om te beslissen en de plastic vervuiling aan te pakken. De Senaat vraagt aan de regeringen in België onder meer:

  • “de middelen te evalueren om de vervuiling met plastic afkomstig van textiel te beperken
  • “een levenscyclus- en risicoanalyse uit te voeren die duidelijk aangeeft in welke fase van de productie en consumptieketen plastics in het leefmilieu verloren gaan”.
  • “snel een statiegeld voor drankverpakkingen van het PMD-type in te voeren, met identieke regels voor het hele grondgebied” (punt 13)

Punt 13 uit de resolutie is heel concreet en kan het zwerfvuil en de plastic vervuiling op korte termijn echt verminderen. De studie die de Nederlandse regering in augustus van dit jaar uitbracht, keek naar de beste beschikbare internationale data en bevestigt dat statiegeld drankverpakkingen in het zwerfvuil decimeert. Dit blijkt ook al in de praktijk in Noorwegen en Duitsland. Ook Malta en Schotland beslisten dit najaar om statiegeld in te voeren op drankverpakkingen.

Het is verder goed dat wordt gekeken naar de vervuiling die ontstaat doordat textiel microplastics loslaat. Maar er zijn nog andere bronnen van plastic vervuiling die ook moeten worden aangepakt. We vragen om:

  • een verbod op microplastics in cosmetica en detergenten op Belgisch niveau;
  • een verbod op microplastics in verf;
  • de aanpak van microplastics afkomstig van autobanden;
  • Een verplichting van minimaal 60% recycled content in plastic verpakkingen;
  • een integrale aanpak die ertoe leidt dat producten en productsystemen niet langer leiden tot vervuiling van het milieu met plastics.

De resolutie werd vrijdagmiddag goedgekeurd met 34 stemmen voor. De fracties van PS, SP.A, MR, Open VLD, Ecolo-Groen, cdH en CD&V stemden voor. De meeste N-VA-senatoren onthielden zich. N-VA-senatoren Jan Peumans en Piet De Bruyn stemden met nog twee partijgenoten wel voor.

De auteurs van de resolutie zijn Bert Anciaux (sp.a), Alain Destexhe (MR), Cindy Franssen (CD&V), Martine Taelman (Open VLD), Katia Segers (sp.a), Annemie Maes (Groen), Elisabeth Meuleman (Groen), Sabine de Bethune (CD&V) en Güler Turan (sp.a).

Steven Vanackere (CD&V) is voorzitter van de bevoegde commissie. Groen-senatrice Annemie Maes was verslaggever en diende talrijke amendementen in.

Lees hier de volledige tekst: Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (van de heren Bert Anciaux en Alain Destexhe c.s.), nr. 6-324/1.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more