Statiegeld op kleine plastic flessen: “Eindelijk goed nieuws voor het milieu!”

by Rob Buurman | 24 april 2020

“Deze beslissing is een historische overwinning in de strijd tegen plastic vervuiling. Hier hebben we ons jaren voor ingezet. De volgende stap is statiegeld op blikjes”, reageren milieuorganisaties Recycling Netwerk Benelux, Natuur & Milieu, de Plastic Soup Surfer, Plastic Soup Foundation, Greenpeace en Stichting De Noordzee op de brief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven.

Door de uitbreiding naar de kleine flessen van minder dan 1 liter komt er statiegeld op alle plastic drankflessen behalve die met sappen of zuivelproducten. Statiegeld vermindert het aantal flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent, toonde de studie van CE Delft.

In februari 2017 steunden de politieke partijen de Plastic Soup Surfer-motie die vraagt om de plastic flesjes in het milieu met 90% terug te dringen. In november 2017 werd de Statiegeldalliantie opgericht. Ze groeide direct razendsnel. Inmiddels vragen al 1055 Statiegeldalliantie-partners aan de Nederlandse en Belgische regeringen statiegeld in te voeren op alle plastic flessen en blikjes. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten en honderden andere organisaties, waaronder milieuorganisaties, maar ook Ekoplaza, ASN Bank, de Consumentenbond en LTO, sloten zich aan.

Met het bedrijfsleven, dat zich toen nog grotendeels tegen statiegeld verzette, sprak de regering in maart 2018 af dat statiegeld zou worden ingevoerd, tenzij de bedrijven erin slaagden de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met minimaal 70% terug te dringen en 90% van de plastic flessen te recyclen. Daar kreeg het bedrijfsleven twee jaar de tijd voor.

De laatste monitoringsresultaten laten zien dat er geen enkele sprake is van een afname van plastic flessen in het milieu. Sterker nog: het aantal getelde flesjes nam toe met 7% per meetronde. Alternatieve plannen werken niet, en daarom wordt statiegeld op plastic flesjes ingevoerd.

Blikjes

Van Veldhoven neemt nog niet direct een beslissing over de invoering van statiegeld op blikjes. Op blikjes komt mogelijk een jaar later ook statiegeld. Als het de sector niet lukt om in het najaar van 2021 70 tot 90 procent minder blikjes in het zwerfafval te realiseren, dan wordt ook statiegeld op blikjes ingevoerd. In het najaar van 2021 volgt hierover een besluit en komt er medio 2022 alsnog statiegeld op blik.

De laatste monitoringsrapportage laat zien dat het aantal blikjes op straat nog sterker is gestegen dan het aantal flesjes, met maar liefst 16%. Het bedrijfsleven boekte in de voorbije twee jaar geen enkele vooruitgang met de plastic flesjes. De extra tijd die ze bedongen, was onderdeel van een meestribbeltactiek, hopende dat uitstel uiteindelijk tot afstel zou leiden. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat ze voor blikjes wél resultaten zouden boeken.

Steeds meer drankenproducenten steunen inmiddels statiegeld, sommige publiek, anderen binnenskamers. We roepen het volledige bedrijfsleven en de politici dan ook op om het probleem van blikjes in het milieu op te lossen door snel te besluiten ook daarvoor statiegeld in te voeren. Die beslissing kan en zou nog in deze kabinetsperiode moeten vallen.

Wij bedanken iedereen die meewerkte aan de uitbreiding van statiegeld. In 2015 gingen nog stemmen op om statiegeld volledig af te schaffen. Door de inzet van vele mensen, zwerfafvalrapers, milieuorganisaties, alle 1055 partners van de Statiegeldalliantie, overheidsambtenaren, kamerleden en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, zet Nederland nu een belangrijke stap richting minder plastic flessen in het zwerfafval en een schoner milieu, besluiten Recycling Netwerk, Natuur & Milieu, de Plastic Soup Surfer, Plastic Soup Foundation, Greenpeace en Stichting De Noordzee.

Contactpersonen: Rob Buurman, directeur Recycling Netwerk Benelux – 06 16401040

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more