Dreigend bankroet voor verwerking gemengd plastic afval

by Rob Buurman | 16 december 2010

Het verwerken van gemengd plastic afval blijft voor problemen zorgen. Het bedrijf Plastinum uit Emmen zou moeten gaan zorgen voor veel meer recycling van het in Nederland ingezamelde kunststof verpakkingsafval. Vandaag werd echter het faillissement van dit bedrijf aangevraagd door FNV Bondgenoten, nu de salarissen van november nog steeds niet zijn uitbetaald. Het recyclen van gemengd kunststofafval lijkt steevast te leiden tot branden of faillissementen.


De afgelopen weken werden de berichten (zie ook hier) over het dreigende faillissement van Plastinum al steeds sterker. Begin dit jaar waren beleggers nog enthousiast toen Plastinum werd uitverkoren om een deel van het in Nederland bij huishoudens ingezamelde kunststofafval te gaan verwerken. Eind maart werd een contract gesloten met Nedvang, dat in haar persbericht een sleutelrol toebedacht aan Plastinum. Plastinum zou gaan zorgen voor het verhogen van de recyclingresultaten tot boven de 75% (wat in maart 2010 al realiteit zou zijn volgens Nedvang, zie ook hier).
Plastinum lijkt nu het zoveelste bedrijf te worden dat zijn vingers brandt aan kunststofafval. Bij kunststofrecyclingbedrijven leidt dat niet zelden tot echte branden en tot faillissementen. Enkele weken geleden kwam ook al een bericht in de media dat er 2.500 ton kunststof afval van een failliet recyclingbedrijf zou worden geruimd door het afvalbedrijf Attero. Daarbij ging het om de opgeslagen voorraad van het in april 2009 al failliet verklaarde bedrijf ERS. De ruiming vond plaats in opdracht van de gemeente, met het oog op het brandgevaar. Blijkbaar was er met dit kunststofafval uiteindelijk niets beter te doen dan het te verbranden in de verbrandingsovens van Wijster en Bremen.
De vraag is wat er nu gaat gebeuren met de vele tonnen kunststof afval die Plastinum had zullen gaan verwerken. Plastinum had een contract om voor Nedvang kunststof verpakkingsafval te gaan verwerken dat in Nederland bij huishoudens was ingezameld en na sortering in Duitsland resteerde als gemengde fractie. In totaal ging het in dit contract om een hoeveelheid die op kon lopen tot 18.000 ton per jaar.
Hoe kunnen de financiële problemen van Plastinum zijn ontstaan, juist in een tijd dat de kunststofprijzen weer wat aan het stijgen zijn? Plastinum zou gaan werken met de meest laagwaardige afvalstroom uit de Duitse sorteerfabrieken en zal daar niet voor hebben moeten betalen. Onze totale output uit de Duitse sorteerfabrieken levert geen geld op, meldde de directeur van Nedvang onlangs zelfs op een recent afvalcongres. Het is dan ook aannemelijk dat wordt betaald voor recycling van een belangrijk deel van de voorgesorteerde kunststof afvalstromen inclusief de garanties daarvoor.
De meest logische verklaring voor een failliet van Plastinum is dat de afzet van de granulaten onvoldoende geld oplevert en dat de marktvraag onvoldoende is. En misschien is de kwaliteit van het granulaat uit het geheimzinnige procedé toch minder dan alle loftuitingen voor Plastinum deden denken. Of zouden de financiële vooruitzichten zijn versomberd door de dreigende afschaffing van het Afvalfonds?
In haar persbericht van 2 april dit jaar toonde Nedvang zich nog heel zeker van zijn zaak: “Met deze innovatieve techniek verwachten we het percentage ver boven de 75% hergebruik uit te tillen.” Onduidelijk is wat een mogelijk bankroet van Plastinum betekent voor de resultaten van Nedvang. Wat betreft die recyclingresultaten is er al een groot gebrek aan transparantie. Het zwarte granulaat van Plastinum maakt alles nog wat ondoorzichtiger.
Robbert van Duin
Naschrift: op 4 januari 2011 werd surseance van betaling verstrekt aan Plastinum door de rechtbank in Amsterdam. Het kan nog een half jaar onduidelijk blijven of Plastinum kan doorstarten of voortbestaan. Op 6 juli 2011 is de crediteurenvergadering gepland. Lees hier de officiële berichtgeving.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

De switch van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen is een belangrijke stap naar een échte circulaire economie. Zo stoppen we de verspilling van grondstoffen aan verpakkingen die we soms maar een paar minuten nodig hebben. Maar hoe zit het nu precies met de...

read more