GROTE MEERDERHEID VOOR STATIEGELDWET VAN NIEUW KABINET

by Rob Buurman | 21 november 2006

Huidige regering deed te weinig tegen zwerfafval
Een volgend kabinet moet besluiten om statiegeld op blikjes en flesjes in te voeren, vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders. De aanpak van de huidige regering krijgt veel kritiek. Ook de meeste mensen die bij de vorige verkiezingen CDA of VVD hebben gestemd, zijn ontevreden.


Meer dan zeventig procent van de bevolking vindt dat de huidige regering te weinig heeft gedaan tegen het zwerfafval van blikjes en flesjes. Er komt geen statiegeld ‘omdat het bedrijfsleven dat niet wil’, stelt het Ministerie van VROM op haar website. Bijna tachtig procent van de Nederlanders vindt dat geen goede reden.
Onderzoek door TNS-NIPO wijst verder uit dat de steun voor de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes de afgelopen maand verder is toegenomen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder een representatieve groep van bijna 2.500 mensen in opdracht van Recycling Netwerk, een coalitie van elf milieu-organisaties.
De nieuwe onderzoeksresultaten laten zien dat de meeste Nederlanders willen dat er ook in ons land, net als in Duitsland, statiegeld wordt ingevoerd op blikjes en flesjes. Die steun loopt dwars door de politieke partijen heen. Bij alle partijen blijkt zeventig procent of meer van hun kiezers voorstander van statiegeld.
Bovendien vindt nu ook bijna zeventig procent van de mensen dat statiegeld op flesjes en blikjes verplicht moet worden gesteld. Het volgende kabinet zou dat moeten invoeren. Tot dusver hebben CDA en VVD zich samen verzet tegen zo’n verplicht statiegeld. Slechts een minderheid van hun eigen kiezers blijkt het daar mee eens te zijn.
De milieubeweging wil een nieuw kabinet oproepen zo snel mogelijk statiegeld in te voeren. Robbert van Duin van het Recycling Netwerk: ‘We voelen ons gesterkt door dit grote draagvlak voor statiegeld. En we verwachten dat er nu een regering komt die gaat doen wat haar kiezers willen.’
Klik hier voor het onderzoeksrapport van TNS-NIPO en de bijbehorende tabellen.
.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more