Informatie over afschaffing statiegeld rammelt

by Rob Buurman | 12 april 2012

Aanvullende informatie kwam echter pas twee dagen geleden beschikbaar en blijkt gebrekkig: het doorrekenen van de milieugevolgen was in zo’n korte tijd niet mogelijk. Volgens de milieubeweging is de nieuwe kostenbeschouwing fout van opzet en gebaseerd op onjuiste cijfers.

Staatssecretaris Atsma stelde twee weken geleden in debat met de Tweede Kamer dat statiegeld 6 cent per fles kost en gemengd kunststof inzamelen slechts 1 à 1,5 cent per fles. Die kostenvergelijking werd echter met succes aangevochten met een notitie van Recycling Netwerk, de coalitie van milieu-organisaties die opkomt voor goed afval- en materialenbeleid. Op verzoek van een groot aantal partijen werd door Atsma een reactie op de notitie van Recycling Netwerk toegezegd.

Het verzoek om de Tweede Kamer tenminste een week leestijd te gunnen is door Atsma genegeerd. De Staatssecretaris van Milieu sprak van “voldoende zekerheid om ook zonder ex ante doorrekening van alle milieu-effecten vast te houden” aan zijn plannen. Maar de brief die de Tweede Kamer twee dagen voor het debat ontving, bevatte wel een aantal bijlagen over de kostenvergelijking. De huidige kosten van het gemengd inzamelen van plastic flessen worden nu door het bedrijfsleven geschat op 2,6 cent per fles, twee keer zoveel als de 1 à 1,5 cent uit het vorige debat. En in de nieuwe versie van de statiegeldstudie werden maar liefst 11 van de 15 kostenposten gewijzigd ten opzichte van de “definitieve versie” van twee weken eerder. De kostencalculatie komt nu 3 tot bijna 40% lager uit. De kosten van het statiegeldsysteem zouden dus ook al in de buurt kunnen komen van het bewierookte alternatief.

Voorzitter Robbert van Duin van Recycling Netwerk pleit voor een deugdelijke kostenstudie: “De manier waarop de kosten nu worden vergeleken lijkt meer op een circus-act dan op een studie.” Opgemerkt wordt, dat alleen de variant met de 40% lagere kosten serieus kan worden genomen: “die gaat uit van een opbrengst van de PET-flessen die maar 10% ligt onder de huidige opbrengst, terwijl de maximumvariant uitgaat van een echt absurd lage opbrengst”. In een brief aan de Tweede Kamer zet Recycling Netwerk ook wat andere kostenposten onder het vergrootglas. Geconcludeerd wordt dat bij doorrekening van noodzakelijke correcties statiegeld zelfs goedkoper blijkt. Hoe dan ook is de conclusie dat er nog erg veel onzekerheden kleven aan de verschillende kostenposten.

Robbert van Duin van Recycling Netwerk: “Statiegeld afschaffen is het weggooien van je beste schoenen omdat de schoenverkoper zegt dat je het helemaal gaat maken op die teenslippers.”

Recycling Netwerk steunt, samen met de gemeenten en diverse afvalbedrijven, de petitie “Een echte held kiest statiegeld”. Op de website www.echteheld.nl hebben intussen ruim 23.000 mensen aangegeven dat zij voor uitbreiding van het statiegeldsysteem zijn.

Brief Recycling Netwerk aan Tweede Kamer-commissie I&M

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more