Meer recycling scheelt 33 miljoen zonnepanelen

by Rob Buurman | 8 september 2010

Onderzoek toont aan: hergebruik van grondstoffen beter dan verbranden – ook vanuit de optiek van klimaatbeleid
Als Nederland alle recyclingmogelijkheden zou benutten, dan zou er 2250 kton minder CO2 worden uitgestoten.
Deze uitkomsten komen uit onderzoek uitgevoerd door het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht in opdracht van het EmsterOverleg, de BRBS, BVOR, FHG, NVRD, PRN, Recycling Netwerk en SDV.
Om een doorbraak in denken te bewerkstelligen, heeft, in opdracht van genoemde koepelorganisaties van afval- en recyclingbedrijven en milieuorganisaties, de Universiteit Utrecht onlangs haar studie ‘Saving materials’ afgerond.
Op 8 september 2010 is het eerste exemplaar van dit rapport in Perscentrum Nieuwspoort aangeboden aan Prof. Dr. H.H.F. Wijffels.
Uitgaande van deze studie dient Nederland:
– Meer in te zetten op preventie en recycling om te komen tot duurzaam afvalbeheer.
– Te kiezen voor een integrale benadering van alle afvalstromen waarbij ingezet wordt op een zo hoogwaardig mogelijk gebruik van teruggewonnen grondstoffen om het grote potentieel van energiebesparing en CO2 reductie te realiseren.
– In dit kader ook de problematiek van de overcapaciteit aan afvalverbranders aan te pakken en in het bijzonder de afvalverbranders met relatief laag energierendement.
Het EmsterOverleg is bezig vervolgacties op te starten.


Als Nederland alle recyclingmogelijkheden zou benutten, dan zou er 2250 kton minder CO2 worden uitgestoten. Dat is een mogelijke verbetering van ruim 45% ten opzichte van de huidige situatie waarin ook bruikbaar afval wordt verbrand.
Dat blijkt uit onderzoek van het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. ‘Saving Materials’ is na twintig jaar het eerste brede onderzoek naar de effecten van recycling en verbranding van afval dat specifiek voor de Nederlandse situatie is uitgevoerd. Het onderzoek spitst zich toe op het potentieel aan energie- en CO2-emissie reductie bij meer dan de helft van het afval.
Grote reducties van broeikasgassen zijn noodzakelijk om te grote negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast is de uitputting van een aantal natuurlijke grondstoffen steeds zichtbaarder. Zeker is dat met recycling grondstoffen efficiënter worden gebruikt. Deze studie toont daarnaast aan dat recycling leidt tot aanzienlijke vermindering van het energiegebruik en van emissies van CO2.
Als de recycling in Nederland verregaand wordt gestimuleerd dan leidt dat jaarlijks potentieel tot een vermindering van een extra 2250 kton aan CO2. Om die reductie op een andere manier te realiseren moeten in diezelfde tijd 114 miljoen bomen groeien of 33 miljoen zonnepanelen energie opwekken in Nederland.
Meer efficiënte verbranding van het afval levert ook een reductie op, maar lang niet zoveel. Zelfs als alle afvalovens zouden worden omgebouwd naar een geavanceerd type met hoog energetisch rendement, dan nog zou de CO2-reductie nog maar een derde bedragen van de winst die met intensivering van recycling wordt gehaald. Doorgaan met het huidige afvalbeleid levert de minste reductie van energiegebruik en CO2-emissie op, zo concludeert het onderzoek.
Voor het volledige PERSBERICHT dat is uitgebracht door het EmsterOverleg klik HIER.Voor het volledige onderzoeksrapport “Saving materials” klik HIER.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

De switch van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen is een belangrijke stap naar een échte circulaire economie. Zo stoppen we de verspilling van grondstoffen aan verpakkingen die we soms maar een paar minuten nodig hebben. Maar hoe zit het nu precies met de...

read more