Motie statiegeld op kleine flesjes aangenomen

by Rob Buurman | 12 april 2010

Aangezien de recyclingdoelstellingen voor het huishoudelijke kunststof verpakkingsafval niet lijken te zijn gehaald in 2009, wordt het echt tijd om statiegeld in te voeren op kleine PET-flesjes. Dat vonden meerdere partijen afgelopen week in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over afval en verpakkingen. Jan Boelhouwer (PvdA) diende hierover een motie in, die door de Tweede Kamer is aangenomen. Als blijkt dat de doelstelling van 38 procent recycling van kunststof verpakkingsafval dit jaar niet wordt gehaald wordt statiegeld ook op kleine plastic flesjes ingevoerd. De motie, die tijdens het Kamerdebat van 8 april werd ingediend, is ondersteund door GroenLinks, SP en ChristenUnie.

Mede aanleiding voor de motie was het onderzoek van Recycling Netwerk naar de magere resultaten van de kunststof inzameling in de grote steden. Daarin concludeert het Recycling Netwerk dat in 2009 de doelstelling van 32 procent hergebruik van al het huishoudelijke kunststof verpakkingsafval niet kan zijn gehaald. Tegenover het behalen van de doelstelling stond een hernieuwde discussie over het afschaffen van het statiegeldsysteem. Die discussie zal nu juist gaan over uitbreiding van dat statiegeldsysteem naar kleine flesjes van een halve liter of minder.

Demissionair minister van VROM Tineke Huizenga gaf aan eerst te willen wachten op de officiële evaluatie en cijfers over de inzameling en recycling van plastic afval in 2009. Die vindt plaats in het najaar. Boelhouwer gaf aan best te willen wachten op die cijfers in het najaar, maar als die inderdaad tegenvallen, is dat het moment voor invoering van het statiegeld op kleine flesjes. Uit het onderzoek van het Recycling Netwerk blijkt dat in 2009 nog geen 15 procent van deze flesjes is ingezameld, terwijl de verplichting voor het bedrijfsleven luidt dat minimaal 55 procent moet worden ingezameld. In het Verpakkingenbesluit staat al een paragraaf statiegeld, die tot nu toe nooit is ingevuld.

Andere afvalmoties haalden het ook

Er werden verder nog vier moties aangenomen door de Tweede Kamer. De motie van Boelhouwer en Esmé Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) om maatregelen te nemen tegen gemeenten die nog geen plastic scheiden is ook aangenomen. Ook de motie van SP-Kamerlid Remi Poppe om de verwijderingsbijdrage per direct stop te zetten en een motie van Kees Vendrik (GroenLinks) voor maatregelen om recycling aantrekkelijker te maken dan verbranding kregen voldoende steun. Alleen een motie van VVD-Kamerlid Helma Neppérus voor de afschaffing van de verpakkingenbelasting werd verworpen.

Lees ook “Vier afvalmoties door Tweede Kamer aangenomen” op de website van de VAOP

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more