Motiedebat in de Tweede Kamer over statiegeld

by Rob Buurman | 1 juli 2019

De blikjes zijn grote vervuilers. 40 procent van het zwerfafval zijn drankverpakkingen. 62,7 procent daarvan zijn blikjes. Als blikjes bij het maaien in het veevoeder belanden, veroorzaken ze kwetsuren in de magen van koeien, met ziekte of de dood tot gevolg. Nu komt aan het licht dat blikjes ook plastic bevatten, toont een experiment van milieuorganisatie Recycling Netwerk. De blikjes die in de natuur belanden, dragen dus bij aan de plastic soep.

“Elk van die redenen zou op zich moeten volstaan om de regering tot actie te brengen ten aanzien van blikjes. De Tweede Kamer stemde in april 2018 ook unaniem de motie van Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) die de regering vraagt om een actieplan en reductiepercentage voor blik in het zwerfafval in 2020. Meer dan een jaar later is het actieplan er nog steeds niet”, zegt directeur Rob Buurman van Recycling Netwerk.

In april 2019 vroegen de 5 milieuorganisaties Recycling Netwerk Benelux, Natuur & Milieu, Plastic Soup Foundation, de Plastic Soup Surfer en Greenpeace samen aan de regering om de blikjes op te nemen in de statiegeldregeling, of toch minstens die optie te voorzien. De staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) weigerde dit echter. Ze blijft de statiegelddiscussie beperken tot de plastic flesjes, daarin actief gesteund door D66-Kamerlid Jessica van Eijs en CDA-Kamerlid Agnes Mulder.

Op 13 juni stuurde staatssecretaris van Veldhoven een Kamerbrief. Daarin zegt ze dat het “het wenselijk (is) dat de behandeling van het ontwerpbesluit door uw Kamer voor de zomer van 2019 wordt afgerond”. Kamerlid Kröger vindt het debat over statiegeld echter te belangrijk om via een schriftelijke procedure af te haspelen. Ze vroeg een motiedebat aan. Het is toegezegd dat het debat woensdag doorgaat.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

[Position paper] On the road to ambitious Deposit Return Systems all over Europe

While the general ambitions of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), especially regarding the reuse targets, have been largely watered down by industry lobbies, we do still welcome the direction given to DRS in the new revision of the PPWR. With this joint letter – signed by 50 European organizations – we comment on the regulation, which consecrates DRS as a solution to increase selective collection, foster reuse

read more