Nieuwe status afvalovens druist in tegen meer preventie en recycling

by Rob Buurman | 12 januari 2010

Afgelopen oktober sprak minister Cramer tijdens het Algemeen Overleg met Tweede Kamer af dat er geen uitbreiding komt van het aantal afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). Hier tegenover besloot ze tot een versneld toekennen van een zogeheten R-1 status aan bestaande AVI’s. Met teleurstelling constateert het Recycling Netwerk dat deze stap haaks is op het beleid om juist meer in te zetten op het bevorderen van preventie en recycling van afval, in plaats van verbranding.


Dat schrijft voorzitter Robbert van Duin aan minister Cramer in een inspraakreactie op 11 januari op deze eerste wijziging van het Landelijke Afvalbeheerplan 2009-2021.
Al sinds de jaren tachtig is het Nederlandse afvalbeleid gericht op de ‘Ladder van Lansink’, waarbij preventie en hergebruik van afval vanuit milieuoogpunt de voorkeur heeft boven afvalverbranding. Daarna richtte ook het Europese afvalstoffenbeleid zich op ditzelfde principe.
In Nederland is echter nu een overcapaciteit van AVI’s ontstaan. waardoor veel recyclebaar afval in de ovens terechtkomt. Het Recycling Netwerk kan zich voorstellen dat het om economische redenen wenselijk is om de afvalverbranders meer afval te laten verstoken. De R1-status zou volgens de minister bijdragen aan een ‘meer gelijkwaardig Europees speelveld, omdat in ons omringende landen AVI’s soms ook al de R-status krijgen’. Met de status kunnen de verbrandingsinstallaties ook afval uit andere landen gaan verbranden.
Er is vooralsnog geen rapportage te vinden over de te verwachten milieu-effecten van deze beleidswijziging. Daarom onderschrijft het Recycling Netwerk noch de motivatie ervan, noch de wijze waarop en de mate waarin wordt vorm gegeven aan deze beleidswijziging.
Met de snelle invoering van een Europese kaderrichtlijn kunnen in ons land al dit jaar de eerste AVI’s aan de slag met hun nieuwe status. Vooralsnog zijn dat alleen die verbrandingsinstallaties met de beste prestaties. De rest van de installaties houdt nog het etiket verwijdering. Echter, één van de AVI’s die in aanmerking komt, die van AVR-Rozenburg, voldoet niet aan de energie-efficiëntie, die is vereist is voor de R1-status.
Het simpele feit dat er overcapaciteit is ontstaan op de afvalverbrandingsmarkt is onvoldoende reden voor een beleidswijziging, waarvan verwacht mag worden dat deze in ieder geval in Nederland en mogelijk ook in zijn totaal ongunstig is uit milieuoogpunt, vindt het Recycling Netwerk. Bovendien wordt de situatie verkeerd geschetst: er wordt gesproken over een tekort aan brandbaar afval, terwijl er juist een overcapaciteit van verbrandingsovens is.
Lees meer bezwaren van het Recycling Netwerk in de naar de minister gezonden brief.
Lees meer over de wijziging van het Landelijk Afvalbeheerplan.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

De switch van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen is een belangrijke stap naar een échte circulaire economie. Zo stoppen we de verspilling van grondstoffen aan verpakkingen die we soms maar een paar minuten nodig hebben. Maar hoe zit het nu precies met de...

read more