RECYCLING IS EN BLIJFT MEEST MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEF

by Rob Buurman | 25 maart 2010

Recycling van afval is anderhalf keer beter voor het milieu dan verbranding ervan met energieterugwinning. Dat berekenden onderzoekers van de Engelse organisatie WRAP (Waste and Resource Action Programme), die een groot aantal levenscyclusanalyses uit de hele wereld naast elkaar legden. Het versterkt eerdere conclusies van de organisatie van een paar jaar terug.


Dat recycling van afval beter voor het milieu is dan het te storten of te verbranden in de oven, is al langer bekend. Wereldwijd worden er allerlei onderzoeken gedaan naar de levenscyclusanalyses (LCA’S) van producten en afvalstromen. WRAP heeft er een groot aantal geëvalueerd en zag dat zo’n 63 procent van de LCA’s concludeert dat recycling van kunststof afval 150% minder impact heeft op klimaatverandering ten opzichte van verbranding met energieterugwinning.
Geen nieuwe grondstoffen
Mechanische recycling is de meest milieuvriendelijke manier van afvalbeheer, zo luidt dan ook een van de belangrijkste conclusies van het rapport Environmental Benefits of Recycling. Zowel op het gebied van klimaatverandering, het uitputten van natuurlijke bronnen als op het gebied van energieverbruik. Het rapport benadrukt dat de milieuwinst op deze drie terreinen vooral te halen is omdat door recycling gebruik van nieuwe grondstoffen wordt vermeden.
Verdere conclusies over de recycling van plastic afval: de milieuwinst wordt maximaal wanneer de inzameling van plastic afval zorgt voor hoogwaardig kwalitatief materiaal en door het 1-op-1 vervangen van grondstoffen door recyclaat. Verbranding van plastic met energieterugwinning is maar een mager alternatief gezien de grote impact die het heeft op klimaatverandering, stellen de onderzoekers. Het slechtste alternatief, zo werd weer bevestigd, is het storten van plastic afval. Engeland is druk bezig met het verminderen van haar uitstoot aan broeikasgassen. Recycling wordt daarom steeds belangrijker, zo signaleert WRAP.
Door de wet van de stimulerende achterstand zet het land in haar inhaalslag, nu forse stappen in het terugdringen van de emissies en in het werken aan een beter afvalbeheer, waaronder meer recycling. Nederland kan daar een voorbeeld aan nemen. Waren we ooit voorloper op het gebied van statiegeld en gescheiden inzamelen van afval, inmiddels hebben allerlei landen ons voorbij gestreefd op dat gebied.
De conclusies van het rapport van WRAP gelden met name voor de afvalstromen papier/karton, plastics en biopolymeren. Voor hout en textiel is meer onderzoek nodig zeggen de onderzoekers van de Britse organisatie.
Lees het onderzoek van WRAP
Lees het oorspronkelijke onderzoek uit 2006
Voor meer informatie over:
WRAP

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

De switch van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen is een belangrijke stap naar een échte circulaire economie. Zo stoppen we de verspilling van grondstoffen aan verpakkingen die we soms maar een paar minuten nodig hebben. Maar hoe zit het nu precies met de...

read more