Voortgaande discussie over recycling plastic afval

by Rob Buurman | 2 november 2010

De recyclingresultaten die worden behaald met het ingezamelde plastic afval blijven aanleiding voor discussie in de media.
De lobby- en uitvoeringsorganisatie Nedvang reageerde als door een wesp gestoken op de eerste publicatie in Trouw in de ochtend van 26 oktober. In haar persbericht van 26 oktober wordt een boze reactie gegeven waarbij wordt vastgehouden aan 80% hergebruik: “Feit is dat 80% van het plastic verpakkingsafval afkomstig van huishoudens een tweede leven krijgt.” De uitlating van Ruud Sondag van Van Gansewinkel wordt als “onjuist” bestempeld. Zie verder hier en hier en hier.
Maar Ruud Sondag, CEO van de Van Gansewinkel Groep, blijft van mening “dat maar 50% van het ingezamelde plastic echt verwerkt kan worden tot daadwerkelijk nieuwe grondstoffen”.
Hij wijst daarbij verder op verwerking tot “producten die maar een beperkte milieuwaarde hebben” (zie een vervolg artikel op de website van Trouw eveneens van 26 oktober).
Op 27 oktober stond in Trouw (zie op pagina 3) de uitspraak dat “zolang Nedvang geen betrouwbare cijfers kan overleggen, hij niet zou weten waarom hij zijn uitspraak zou moeten intrekken.”
Een meer uitgebreide reactie van Van Gansewinkel is te vinden op hun website, zie hier.


Recycling Netwerk heeft in een persbericht (zie hier) erop aangedrongen dat er sprake moet zijn van transparante en onafhankelijke monitoring.
Wij hebben de afgelopen jaren onze twijfels meermalen uitgesproken over de milieuwinst en de recyclebaarheid van het mengsel aan plastics inclusief verontreiniging, dat als kunststof afval uit huishoudens op deze wijze wordt ingezameld en verder verwerkt.
Oplossingen die leiden tot een veel hogere milieuwinst, maar ook tot maatschappelijk lagere kosten, zijn gelegen in enerzijds een beter productontwerp, beperking van het aantal plastics en mogelijk markering van waardevolle plastics, maar anderzijds ook in inzamelsystemen via statiegeld van hiervoor geschikte verpakkingsproducten.
Beide typen oplossingen (technische oplossingen en systeemoplossingen) dragen op een efficiënte wijze bij aan hoogwaardige recycling en maken een meer volwaardige producentenverantwoordelijkheid voor het onderwerp verpakkingsafval mogelijk.
Ook andere belanghebbende partijen zoals VNG en de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg hebben zich kritisch uitgesproken, met name richting Nedvang en het hierin ook vertegenwoordigde gezamenlijke bedrijfsleven. Ambtelijk secretaris Math Oehlen van de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg noemde, aldus Afvalonline (zie hier voor abonnees) de reactie van Nedvang “volstrekt overspannen”. “Het lijkt erop dat Nedvang deze discussie op voorhand wil doodslaan en via de wetten van de PR voorsorteert op een eenzijdige uitkomst,” aldus Oehlen in het betreffende artikel.
Inmiddels zijn er ook kamervragen gesteld. Zowel Paulus Janssen (SP) als Ger Koopmans (CDA) hebben vragen gesteld (zie hier).

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

De switch van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen is een belangrijke stap naar een échte circulaire economie. Zo stoppen we de verspilling van grondstoffen aan verpakkingen die we soms maar een paar minuten nodig hebben. Maar hoe zit het nu precies met de...

read more