Analyse van het “groen” regeerakkoord Rutte III: De circulaire economie staat bij het oud vuil

by Rob Buurman | 11 oktober 2017

Serieus werk maken van de gewenste omzetting van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie vergt forse inspanningen van onze overheid. Maar Recycling Netwerk kan geen enkele hoop putten uit de maatregelen die zijn aangekondigd in het zogenaamd groene regeerakkoord.

Robbert van Duin, voorzitter van Recycling Netwerk: “Het regeerakkoord maakt zich er vanaf met een paar puntjes in de paragraaf ‘Nederland wordt duurzaam’. Circulaire economie is bewaard tot de twee aller-aller-laatste puntjes van in totaal 136 punten in de duurzaamheidsparagraaf. En daar staat weinig om vrolijk van te worden: De bestaande afspraken worden nagekomen, maar de aandacht gaat vooral uit naar communicatie en zogenaamde ‘knelpunten’ bij de bestaande regelgeving.”

Verder constateert Recycling Netwerk dat het regeerakkoord ook op het gebied van afval en recycling weinig tot niets aan vernieuwing brengt. Robbert van Duin: “Wat betreft afval lezen we alleen wat over hogere belasting op verbranden en storten. De aanpak van zuiveringsslib en biomassa-energiecentrales rechtvaardigen dat. Iedere Nederlander gaat drie euro per jaar meer betalen.”

Tot slot vindt Recycling Netwerk het bedroevend dat bij de toedeling van de 49% reductieopgave voor CO2 (in 2030) wel 1 Mton wordt ingeboekt aan recycling in het domein Industrie, maar dat volledig is voorbijgegaan aan de winst die kan worden geboekt in het domein “Consumenten”.

Robbert van Duin: “In onze ‘Saving Materials’-studie berekende het Copernicus instituut van de Universiteit Utrecht dat er alleen al door de recycling van consumptie-afval twee keer zoveel kan worden gereduceerd. Dan hebben we het nog niet eens over de reducties die mogelijk zijn door veranderingen in de consumptie zelf. En verder had in de slotparagraaf over leefomgeving natuurlijk ook iets horen te staan over de aanpak van zwerfafval, statiegeld, en de plastic soep.”

Robbert van Duin

Voorzitter Recycling Netwerk

robbertvanduin@recyclingnetwerk.org

+31 578 662 233

+31 6 40 50 40 20

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP