INZAMELING KUNSTSTOF ONDER VUUR – Bedrijven ontduiken Besluit Verpakkingen

by Rob Buurman | 22 mei 2007

Honderden miljoenen kunststof verpakkingen moeten er iedere maand worden ingezameld en gerecycled. Bedrijven zijn al sinds begin vorig jaar verplicht hiervoor te zorgen, maar de aanpak moet nog beginnen. Dit voorjaar wordt er in twintig gemeenten een proefstart gemaakt. De gekozen aanpak wordt door de milieubeweging afgekraakt: “het is niet alleen te laat, het plan deugt niet”.


De cijfers achter de plannen van het bedrijfsleven waren tot voor kort geheim. Daardoor was het ook niet duidelijk of er voldoende bedrijven waren aangesloten bij de uitvoeringsorganisatie Nedvang. De milieubeweging deed een beroep op de openbaarheid van dit soort milieu-informatie, maar moest lang wachten. Na meer dan een jaar is nog steeds niet alle informatie boven tafel. Eind deze maand wordt hierover pas besloten. Namens de minister werden daarvoor “oprechte verontschuldigingen” aangeboden.
Onlangs besloot het Ministerie van Milieubeheer al wel dat de vertrouwelijkheid voor een deel van de stukken moest worden opgeheven. Uit de stukken die nu openbaar zijn gemaakt blijkt dat bij Nedvang veel minder bedrijven zijn aangesloten dan vorig jaar werd gesteld. Blijkbaar ontduiken veel bedrijven het Besluit Verpakkingen door geen mededeling te doen. Dat treft vooral de – relatief dure – kunststofinzameling, want juist bedrijven die kunststof verpakkingen op de markt zetten blijken slecht vertegenwoordigd.
De hoeveelheid kunststofafval uit huishoudens is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld, waarbij het voor 90% gaat om kunststof verpakkingen. In Duitsland en België wordt het grootste deel van dit afval apart ingezameld, maar Nederland blijft sterk achter. Voor het toekomstig klimaatbeleid wordt de inzameling van kunststofafval gezien als een top-tien maatregel. Door kunststofafval te recyclen worden CO2-emissies bij afvalverbranding voorkomen én worden veel minder CO2-emissies veroorzaakt bij de kunststofproductie.
Het gaat hierbij om de recycling van zowel drankverpakkingen als ‘overige kunststof verpakkingen’. Daar gelden aparte eisen voor in het Besluit Verpakkingen. Iedere producent moet bijvoorbeeld zorgen voor 95% inzameling van grote kunststof flessen. De meeste frisdrankproducenten voldoen aan die eis met een statiegeldsysteem. In 2006 ging dat om bijna 700 miljoen flessen. Maar zuivelproducenten negeerden het Besluit Verpakkingen volledig en brachten vorig jaar naar schatting 300 miljoen flessen zonder statiegeld op de markt. Van die kunststof flessen werd bijna niets ingezameld. De milieubeweging wil dat zo snel mogelijk statiegeld wordt ingevoerd, omdat de huidige plannen – zonder statiegeld – niet kunnen verhullen dat er feitelijk wordt gemikt op slechts 70% inzameling. Bij de ‘overige kunststof verpakkingen’ blijkt dat meer dan 60% niet door Nedvang wordt vertegenwoordigd. Daarbij wordt geconstateerd dat het inzamelplan ook hier onvoldoende opbrengst levert om te zorgen voor voldoende recycling.
“Het kunststof inzamelplan van het bedrijfsleven is een zoethoudertje, dat niet voldoet aan de eisen van de wet.” stelt Robbert van Duin van Recycling Netwerk. “Wij zijn een groot voorstander van de inzameling van kunststofafval, maar dan wel goed!” Het Recycling Netwerk, dat elf milieu-organisaties vertegenwoordigt, heeft nu samen met de Stichting Natuur en Milieu de Minister van Milieubeheer verzocht om op te treden. De milieubeweging wil ook boetes voor bedrijven die vorig jaar de verpakkingenwet hebben overtreden en heeft de minister gevraagd om scherper beleid voor de inzameling van kunststofafval van huishoudens.
Zie voor nadere informatie ons bezwaarschrift.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP