Overheid moet ambtenaren zwerfvuil onafhankelijk laten monitoren

by Rob Buurman | 4 oktober 2017

Dat zegt Rob Buurman van Recycling Netwerk woensdag in reactie op de onthulling in De Standaard dat de vervuilende verpakkingsindustrie de salarissen financiert van de OVAM-ambtenaren die toezien op het zwerfvuilbeleid en de monitoring van het zwerfvuil.

Rob Buurman: “De OVAM-ambtenaren moeten volledig onafhankelijk kunnen werken. Daarom moet de Vlaamse regering en milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) onmiddellijk die invloed van de vervuilende drank- en verpakkingsindustrie weren uit OVAM. Zowel financieel als operationeel.”

Om het milieu schoner te krijgen, moet het beleid zich baseren op cijfers die de realiteit weergeven. De drank- en verpakkingsindustrie heeft er uiteraard alle belang bij om de stijging van het zwerfvuil te minimaliseren. Daarom is het niet gezond dat de industrie de financierder is van de afdeling van OVAM die de cijfers over zwerfvuil registreert. De ambtenaren die het zwerfvuil monitoren moeten hun werk in volledige onafhankelijkheid kunnen doen. De Vlaamse overheid moet dan ook als enige instaan voor hun loon.

Een studie van OVAM lekte in april al uit. Maar OVAM heeft ze vandaag nog steeds niet gepubliceerd. Die studie was op 20 maart 2017 afgerond, maar is nooit openbaar gemaakt. De studie heeft duidelijk een sterke beleidscomponent: het is de maatstaf op basis waarvan de doelstelling van minister Joke Schauvliege (CD&V) en de OVAM van 20% minder zwerfafval in 2022 is gebaseerd. Die doelstelling geldt ten opzichte van de getallen uit de studie van 2015.

De studie toonde echter dat het zwerfvuil in Vlaanderen in stijgende lijn gaat. De hoeveelheid zwerfvuil is met 40% toegenomen, blijkt uit de evaluatie over 2015 tegenover 2013. Dat terwijl de hoeveelheid zwerfvuil voor de regering moet dalen met 20% tegen 2022. Ook de kosten van het zwerfvuil stegen, van 61 miljoen naar 103 miljoen euro tussen 2013 en 2015.

“Die cijfers zouden de regering ertoe kunnen aanzetten om in te grijpen met een meer performante aanpak, via statiegeld bijvoorbeeld. Daarom heeft de industrie er alle belang bij dat deze studie niet officieel wordt”, merkt Rob Buurman op.

 

Debat in het Vlaams parlement

Bekijk hier het debat dat het Vlaams parlement op 4 oktober 2017 voerde over de financiering van Mooimakers.

 

 

Achtergrondinfo

Wie doet de monitoring van zwerfafval?

De monitoring van de evolutie van het zwerfafval gebeurt door Vlaanderen Mooi, ook bekend als Mooimakers. Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort. Het is een samenwerking van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen verenigd in Fost Plus, en de VVSG. (bron: http://mooimakers.be/over-mooimakers). Op die manier is Mooimakers het samenwerkingsverband van bedrijven (in Fost Plus) en overheid (OVAM).

 

Door wie wordt Vlaanderen Mooi/Mooimakers betaald?

Het totale budget over twee jaar, is 19,2 miljoen euro over twee jaar (screenshot van begroting).

Dat stemt dus perfect overeen met de bijdrage van de industrie van 9,6 miljoen per jaar, zoals die werd afgesproken: Het verpakkende bedrijfsleven, vertegenwoordigd door Fost Plus, stelt jaarlijks 9,6 miljoen euro ter beschikking.

Mooimakers wordt dus volledig betaald door Fost Plus (en dus in feite door de bijdrage van het bedrijfsleven, oftewel Coca-Cola, Spa, Colruyt, etc). De financiering is dus niet voor een deel industrie en een deel overheid. Dat wil dus zeggen dat ook het personeel, de ambtenaren die bij Mooimakers werken, worden betaald door geld dat van de industrie komt! Bij punt 7 staat immers de kostenpost personeel. Bij Mooimakers werken 2 mensen van Fost Plus, 1 van VVSG en 7 ambtenaren. Het aangegeven budget is voor alle 10 mensen.

 

Meer info:

Rob Buurman

Directeur Recycling Netwerk

+31 6 16401040

rob.buurman@recyclingnetwerk.org

 

Lees ook de artikels van De Standaard “De vervuiler betaalt … acht ‘mooimakers’” (paywall) en Metro “Industrie kan monitoring zwerfvuil door OVAM niet mee financieren”

Lees ook het verslag van het debat in het Vlaams parlement over het dossier.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP