Rijk is grip op beleid plastic verpakkingen kwijt

by Rob Buurman | 27 mei 2013

Dagblad Trouw berichtte op 27 mei 2013 dat de rijksoverheid de grip op de inzameling en het hergebruik van wegwerpverpakkingen compleet kwijt is. Daarbij wordt opgemerkt dat het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, dat als onafhankelijke speler het nieuwe verpakkingsbeleid moet voorbereiden, wordt gefinancierd en gestuurd door de industrie.

Trouw verwijst hierbij naar een door haar gemaakte reconstructie van de periode sinds 1986, toen toenmalig minister Nijpels uitging van een uitbreiding van het succesvolle statiegeldsysteem.

Verder wordt onder andere opgemerkt:

  • Het afgeslankte ambtenarenkorps kan geen vuist maken tegen de industrie die het aantal lobbyisten juist enorm heeft uitgebreid.
  • En doordat ook politici elkaar snel opvolgen is er bij de overheid geen geheugen meer en wordt in grote naïviteit zaken gedaan.
  • Uit interviews en zowel openbare als vertrouwelijke stukken, blijkt dat met de introductie van kleine plastic drankflesjes in de jaren negentig het tij keerde. Die hoefden niet met statiegeld ingezameld te worden omdat de industrie voorspiegelde dat het om kleine aantallen ging.
  • Toen de markt en het milieu ermee werden overspoeld, stelde minister Pronk de branche een ultimatum. Hij dreigde met statiegeld op die kleine flesjes en blikjes, als niet 80 procent van dat afval werd ingezameld. De industrie heeft zich er nooit iets van aangetrokken.
  • Opeenvolgende bewindslieden grepen niet in, maar onderhandelden over nieuwe afspraken.
  • Sinds kort moet het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken nieuw beleid maken.
  • De industrie betaalt ook het onderzoek voor dit instituut.

Bron: Trouw op 27 mei 2013 door Hans Marijnissen

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP